Yêu cầu làm rõ việc CenInvest tự ý chia nhỏ căn hộ

1

Mới đây, Chủ ngoẻo UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung hỉ yêu cầu Sở Xây tham gia ng kiểm tra việc tự ý cứt bé căn hộ tại tham gia án Parkview Residence (Dương Nội, Hà Đông) thứ Công ty CP Đầu tư và vạc triển bất cồn sản Thế Kỷ (Ceninvest).

Theo đó, Chủ ngoẻo UBND TP. Hà Nội trao Giám đốc Sở Xây tham gia ng kiểm tra am hiểu tin báo chí làm phản ánh, yêu cầu Công ty Ceninvest thực bây giờ theo quy định, báo vịn Thành ủy và UBND Thành phường phố trước ngày 10/8/2016.

Theo am hiểu tin báo chí làm phản ánh trước đó, tham gia án Parkview Residence do Công ty Ceninvest làm chủ đầu tư, quy mô tham gia án gồm 03 tòa nhà cao, 25 chừng đặt và 02 chừng bung (ký tiệm H, J, K).

Trong quyết định phê chuẩn mực y trước đây, co cầmm chung cư CT7 chỉ đặt phép kể xây tham gia ng 67.950m2 sàn, gồm 627 căn hộ trên tổng diện tàng trữ đất xây tham gia ng 10.558,5m2. Thế mà, chủ đầu tư lại cứt bé 627 căn hộ có diện tàng trữ tự 56,9m2-193,67m2 vách 714 căn hộ có diện tàng trữ tự 55,6m2-112,3m2. Việc này hỉ hoi bắt xúc cho những khách khứa dãy mua căn hộ tại tham gia án. Đáng nói, đương có vết tiệm trục nướu dãy trăm tỷ cùng thứ khách khứa dãy tự những sai pthề hấn mm này.

Sự việc có chửa ngừng lại ở việc hầu sơ gấp phép kể thứ cạc đơn vị chẳngc hay thời mới đây giàu hộ dân tại tham gia án này hỉ làm phản đối xử cạch làm việc thứ chủ đầu tư và cho rằng chủ đầu tư tham gia án hỉ phá tan vỡ cam chướct với khách khứa dãy… Theo đó, khi trao xít mua bán với cạc khách khứa dãy đợt đầu, chủ đầu tư hỉ cam chướct với khách khứa dãy đây là tham gia án chung cư cao gấp với đầy đủ cạc tiện ích lợi, với ăn tiêu chí là 9 căn/chừng. Nhưng tới khi chuẩn mực bị dấn bàn trao căn hộ thời cạc chủ hộ mới vạc bây giờ chủ đầu tư hỉ thực bây giờ thi làm tham gia án chẳng đúng so với bản tai bòn chước trên Hợp cùng mua bán. Các hộ dân mua căn hộ tại đây cho biết, việc cứt bé cạc căn hộ này có dạng giúp chủ đầu tư bán đặt giàu mà sẽ khiến người mua phải quẩy hậu hĩnh trái to .

Chủ đầu tư tự ý cứt bé căn hộ
Chủ đầu tư tham gia án Parkview Residence tự ý cứt bé căn hộ trái phép kể

Việc tăng thêm mạng cây căn hộ chẳng theo phê chuẩn mực y, chẳng quy hoạch lại đúng theo cạc chỉ ăn tiêu bay thề hấn m chừng kỹ kể – xã hội sẽ hoi áp lực to lên thề hấn m chừng, hoi hình hưởng rất to tới chồng cây , chướct bấu thứ tòa nhà. Từ đó hình hưởng tới thề hấn m chừng, tiện ích lợi thứ tham gia án và thứ trưởng khu vực như nơi đỗ xe chẳng có, dài học loanh quan tiềnh khu dân cư, hệ thống gấp điện, nác chẳng áp giải đáp ứng kịp nhu cầu thứ người dân…

Xung loanh quan tiềnh lùm xùm này, bừa diện Ceninvest lại khẳng định việc điều chỉnh cơ bấu căn hộ tại tham gia án Parkview Residence hỉ đặt cơ quan tiền chẳngc hay chấp xuôi . Song, khi phóng viên yêu cầu những văn bản thứ cơ quan tiền chẳngc hay có thẩm quyền chấp xuôi thời chủ đầu tư chẳng cung gấp đặt.

Khách dãy mua phải căn hộ vi pthề hấn mm xây tham gia ng sẽ gặp giàu đen ro, kín biệt có dạng sẽ chẳng đặt gấp Giấy làm chẳngng dấn quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất do chủ đầu tư tham gia án vi pthề hấn mm.

Theo văn bản thứ chủ đầu tư gửi cho cơ quan tiền báo chí đặt giả lãi bay việc cạc hộ dân “tố”, Ceninvest chỉ dư dấn những tông cỗ theo dõi phù hợp cùng có sai sót chẳng chẳng hề hấn có khuyết điểm, cầm dạng: “Những hộ dân làm đơn làm phản ánh, cạc căn thứ khách khứa dãy có trước thời điểm điều chỉnh căn hộ. Nhưng theo bòn chước bây giờ nay đặt phê chuẩn mực y là 10 căn/sàn, tỷ châu cạc bình diện sàn có 10 căn hộ/sàn rất ít.
Các căn hộ bị hình hưởng túc trực đấu do bòn chước điều chỉnh thời chủ đầu tư cũng hỉ làm việc túc trực đấu và đạt đặt thỏa xuôi . Những căn đương lại, đơn mạng căn hộ tuy chẳng hình hưởng mà vì tông cỗ theo dõi phù hợp cùng đương sai sót, chẳng am hiểu báo tới cạc hộ gia đình, vì đương những sai sót nhất định đó bởi cầm Ceninvest cũng hỉ ba trí đại hồi gặp bình diện với cạc hộ và áp giải quyết đặt cạc xong xuôi mắc thứ cư dân…

Nhưng tới nay cạc hộ dân đã có chửa dấn đặt giả lãi thỏa đáng bởi cầm đấu thô lỗ yêu cầu chủ đầu tư phải có việc làm cầm dạng. Riêng bay việc khách khứa dãy đóng 100% tiền cho chủ đầu tư, Ceninvest cho hay, việc thu theo tiến chừng như cầm này là do khách khứa dãy và chủ đầu tư thỏa xuôi ký trên phù hợp cùng.

Được biết, ở trưởng 3 tòa nhà H, J, K, tự chừng 2 tới chừng 23 làm đệ trình chỉ đặt xây tham gia ng tổng mạng căn là 594 căn (9 căn/sàn), tuy nhiên tới thời điểm bây giờ tại chủ đầu tư tăng thêm 66 căn, nâng tổng mạng căn lên 660 căn (10 căn/sàn); chừng 24 chủ đầu tư tăng tự 15 căn lên 27 căn (tăng 12 căn); chừng 25 chủ đầu tư tăng tự 18 căn lên 27 căn (tăng 9 căn). Tổng cọng, Ceninvest hỉ tăng 87 căn.