Xây dựng bãi giữ xe thông minh phía sau Nhà hát Tp.HCM

1

Sở GTVT Tp.HCM vừa kiến nghị UBND vách phường phố chấp xuôi chủ giương đầu tư xây bãi đỗ xe cao chừng lắp tháp tại khu đất chọc làm dài Lam Sơn và tại bãi trung chuyển xe buýt ở làm viên 23 Tháng 9.

quy hoạch bãi đỗ xe
Mô áng nhà đỗ xe am hiểu minh cao 9 chừng
Trên cơ sở UBND vách phường phố có chủ giương, sở sẽ làm việc với danh thiếp nhà đầu tư đặt đề pa xuất cầm trạng thái tham dự án thực bây bây giờ cùng thời lấy ý kiến thứ danh thiếp sở, ngành đặt báo biện UBND vách phường phố xem xét quyết định.
Sở GTVT vách phường phố cho biết, mới đây nhà đầu tư – Công ty CP Pca triển hệ thống đỗ xe am hiểu minh En-Parking Japan thoả đề pa xuất xây tham dựng hệ thống đỗ xe am hiểu minh tại làm dài Lam Sơn (chi phía sau Nhà ca Tp.HCM) theo hình thức BOO (xây tham dựng – sở hữu và ghê doanh).
Công đệ trình có quy mô 850m2, nhà đặt xe cao 9 chừng (cao 21,8m) với tổng diện tàng trữ xây tham dựng là 6.040m2. Hệ thống đỗ xe am hiểu minh sử dụng làm nghệ robot tự cồn tập xe 7 nơi và 4 nơi. Tổng mạng nơi đỗ xe là 168 ôtô.
Thời buồng thi làm tối đa là 14 tháng, thời buồng khai thoái thác làm đệ trình trong suốt 30 năm và tham dự kiến sau 23 năm sẽ thu buổi nguyên, tổng ghê chi phí đầu tư là 161,2 tỉ cùng.
Nhà đầu tư đề pa xuất giá như giữ xe ôtô theo bây giờ là 27.000 cùng/xe/bây giờ và giá như giữ xe theo ngày là 468.000 cùng/xe/ngày. Giá giữ ôtô theo tháng là 11,9 triệu cùng/nơi/tháng và giá như giữ đơn năm là 121,6 triệu cùng/nơi/năm.
Sở GTVT Tp.HCM cho biết thoả lấy ý kiến thứ danh thiếp sở, ngành bay tham dự án xây tham dựng bãi đỗ xe cao chừng tại khu làm dài Lam Sơn.
Theo đó, Sở Xây tham dựng, UBND quận 1, Cục thuế khoá vách phường phố đề pa u thống nhất với đề pa xuất thứ nhà đầu tư.
Riêng Sở Tài chính vách phường phố thống nhất với đề pa xuất thứ nhà đầu tư, mà yêu cầu nghiên cứu lại giá như giữ ôtô và làm rõ phương án giỏi chính thứ tham dự án.
Còn Sở Quy hoạch – Kiến trúc vách phường phố cho rằng khu trung bụng vách phường phố thoả đặt vách phường phố phê chuẩn y và khu đất chi phía sau nhà ca vách phường phố là đất làm viên cây xanh, đơn làm đệ trình văn hóa lịch sử có giá như trừng phạt quan liêu quý trọng thứ vách phường phố . Do đó, việc xây tham dựng nhà đặt xe với quy mô 9 chừng là chẳng phù phù hợp.
Đối với việc xây tham dựng bãi đỗ xe tại làm viên 23 Tháng 9 (quận 1), Sở GTVT cho biết bây bây giờ có giàu nhà đầu tư quan liêu bụng gồm Liên danh danh thiếp nhà đầu tư T-K-T (gồm Công ty CP Tân Pca , Công ty CP đầu tư Khai Thác Cảng và Công ty CP Thương mại, xít vụ Thái Sơn) đề pa xuất thực bây bây giờ bãi đỗ xe am hiểu minh cao chừng lắp tháp .
Hình thức đầu tư thuê đất, đầu tư xây tham dựng làm đệ trình với thời buồng thuê là 8-10 năm.