Xây 15 tòa chung cư, không có nổi một nhà sinh hoạt cộng đồng?

1

15 tòa nhà chung cư tại Khu đô thị (KĐT) Bán cù lao Linh Đàm đặt xây dựng tự trước năm 2002, chẳng hề hấn có nhà đâm hoạt cọng với .

Theo sự phạt triển ắt yếu mực tàu cược mạngng, với với cạc quy định pháp luật bay nhà ở ngày càng cầm dạng hơn thời chủ đầu tư phải ba trí buồng đâm hoạt cọng với có diện tàng trữ tối thiểu 0,8m2 nhân dịp với tổng mạng căn hộ và chẳng bé hơn 36m2, mà điều nào có chửa vách bây giờ thực ở KĐT Bán cù lao Linh Đàm.
Được xây dựng tự giàu năm trước khi có Luật Nhà ở nên chi cạc tòa nhà chung cư KĐT Bán cù lao Linh Đàm, do Tổng làm ty Đầu tư phạt triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, chẳng có chừng ninh và chẳng có nhà đâm hoạt cọng với . Toàn cỗ chừng 1 cạc tòa nhà đề pa u đặt ba trí làm ki ốt ghê doanh với với chốn đặt xe. Sau hơn 10 năm đem vào hoạt cồn, cạc tòa nhà chung cư hỉ kín người dân bay đâm mạngng, giàu tổ dân phố phường hỉ vách lập mà cạc cược đâm hoạt đoàn dạng, hội, đội, … đề pa u diễn ra ở sảnh, hành ta lang, buồng khách khứa mực tàu cạc căn hộ…

chung cư KĐT Bán cù lao Linh Đàm
Nhiều ki ốt ở chừng 1 nhà chung cư KĐT Bán cù lao Linh Đàm lấn giật
chừng chẳng buồng vỉa hè đặt ghê doanh

Sau giàu kiến nghị, năm 2013, KĐT Bán cù lao Linh Đàm mới vách lập đặt 5 Ban cai quản trừng trị (BQT) mực tàu cạc cầmm nhà với giàu hy vọng sẽ biểu đảm đặt quyền nướu cư dân. Nhưng tự đó tới nay, cạc BQT hỉ sắp hết đơn nhiệm kỳ hoạt cồn mà HUD mới ba trí đặt nhà đâm hoạt cọng với tại 3 tòa nhà chung cư, 01 tòa nhà người dân tự ngăn chốn đặt xe làm chốn đâm hoạt. 11 tòa nhà còn lại có chửa có chốn đâm hoạt, trong suốt khi đó HUD đã duy trì cai quản lý và khai thoái thác cạc ki ốt ở chừng 1 mực tàu cạc tòa nhà nào mà chẳng hề hấn làm khai giỏi chính đặt lấy thu bù chi cho cạc xịch vụ vận hành ta tòa nhà.
Được biết, cạc BQT KĐT Bán cù lao Linh Đàm hỉ giàu dò gửi cạc văn bản, đơn thơ kiến nghị tới HUD đề pa nghị làm rõ phần diện tàng trữ sở hữu chung, bàn trao cạc ki ốt cho BQT mà chẳng đặt hạp tác. Trước năm 2012, khoản tiền thu đặt tự việc ghê doanh khai thoái thác chừng 1 nhà chung cư đặt đơn vị cai quản lý và khai thoái thác chung cư mực tàu HUD trích ra đặt hỗ trợ ghê chi phí cai quản lý vận hành ta và biểu trì phương diện ngoài tòa nhà. Nhưng tự năm 2013, khi cạc BQT ra đời thời HUD chẳng bàn trao diện tàng trữ chừng 1 cũng chẳng sử dụng tiền thu đặt tự việc khai thoái thác chừng 1 vào trang mục mục tiêu bù bao trùm ghê chi phí vận hành ta nhà chung cư mà giữ rành cỗ phần doanh thu nào. Để béo mờ trong suốt việc cai quản lý và sử dụng chừng 1, HUD có chửa bàn trao đầy đủ hầu sơ nhà chung cư cho BQT. Đồng thời, HUD chỉ mới bàn trao đơn phần cạc bản tai kỹ kể hoàn trả làm , còn lại cạc văn bản quan lại tôn trọng như hầu sơ quyết nhóm làm đệ trình, bòn chước kỹ kể hỉ đặt phê chuẩn y, hệ thống thoát thải loại trong suốt và ngoài nhà chung cư, sân chơi… đề pa u có chửa bàn trao .
Trước thực trạng cạc tòa nhà chung cư thiếu chốn đâm hoạt cọng với và còn xuống gấp, BQT KĐT Bán cù lao Linh Đàm cũng như ắt hết cư dân đề pa u coi chờ đợi chính quyền địa phương và cơ quan lại chức hay can thếp làm rõ phần sở hữu chung – riêng tại cạc tòa nhà chung cư đặt biểu đảm quyền nướu mực tàu cư dân theo quy định mực tàu pháp luật.