WB dành 150 triệu UDS giúp minh bạch trong quản lý đất đai tại Việt Nam

1

Ngày 5/7, tại Washington, D.C (Mỹ), Ngân dãy Thế giới (WB) hả phê chuẩn y tham dự án Cải tbây giờ Quản lý và Cơ sở ác liệu chừng đất vành đai Việt Nam.

cai quản lý đất vành đai tại Việt Nam
Công tác tráo mới trong suốt cai quản lý đất vành đai tại Việt Nam đặt giúp lực với sự hỗ trợ trường đoản cú WB. Ảnh minh họa: TTXVN
Dự án nào sẽ xây tham dựng cho nên đơn hệ thống am hiểu tin đất vành đai gấp quốc gia với giàu trang mục mục tiêu và tạo lập cơ sở ác liệu chừng đất vành đai quốc gia cho hết Chính che và rành dân đặt đấu cận. Dự án nào đặt bòn chước với tôn trọng bụng là xây tham dựng cho nên đơn hệ thống cơ sở ác liệu chừng bền vững vàng , chính xác, dễ sử dụng và dễ đấu cận, am hiểu qua việc xây tham dựng dần danh thiếp hệ thống và cơ sở ác liệu chừng đất vành đai .
Dự án cũng hỗ trợ Chính che Việt Nam đơn giản hóa danh thiếp thủ thô lỗ và quy đệ trình nghiệp vụ tại những văn buồng đăng tải ký đất vành đai , trường đoản cú đó giúp nâng cao chồng cây xê vụ và tăng cường dấn thức hạng người dân bay am hiểu tin và xê vụ đất vành đai .
Dự án trên đặt giỏi trợ kì đơn khoản giỏi chính do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) gấp. Đây là nhành cung gấp danh thiếp nguồn nguyên ưu hải cho danh thiếp nác có thu gia nhập thấp hạng nhón Ngân dãy Thế giới.
Theo ông Achim Fock, quyền Giám đốc Ngân dãy Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Trong 20 năm qua, lĩnh vực cai quản lý đất vành đai hả có rất giàu tráo mới và khuông pháp lý bay cai quản lý đất vành đai cũng hả khá tiến cỗ so với danh thiếp nác có thu gia nhập trung bình phẩm thấp khác. Tuy nhiên, đã tồn tại rất giàu thách thức trong suốt việc thực bây giờ danh thiếp chính sách nào trên thực tế. Vì vậy chúng mình muốn hỗ trợ Chính che Việt Nam và chính quyền danh thiếp địa phương, cũng như những người sử dụng đất đấu cận tốt hơn với am hiểu tin và xê vụ đất vành đai .”