Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội tăng 10%

0

Ước tâm tính năm 2016, nguyên đầu tư vạc triển trên địa bàn TP. Hà Nội tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 277,950 tỷ cùng. Trong đó, nguyên nhà nác trên địa bàn tăng 6.6%; nguyên đầu tư thường trực đấu nác ngoài tăng 2.4%; nguyên ngoài nhà nác tăng 15%.

nguyên đầu tư
Vốn nhà nác trên địa bàn vách phường phố tăng 6.6%
Năm 2016, ái tình hình đầu tư vạc triển trên địa bàn TP. Hà Nội đệp trung vào nguyên ngoài nhà nác (tăng 15% so cùng kỳ, giành cận 48% tổng nguyên đầu tư); Vốn nhà nác tăng mà chẳng cao, trong suốt đó: nguyên nhà nác trung ương giảm 3% so cùng kỳ, nguyên địa phương quản ngại lý tăng 39.4%.
Ước tâm tính năm 2016, nguyên đầu tư trường đoản cú nguồn nguyên ngân sách nhà nác địa phương quản ngại lý tăng 45.9% so cùng kỳ, đạt 31,687 tỷ cùng. Năm 2016, nguồn nguyên đầu tư trường đoản cú nguồn nguyên ngân sách nhà nác do địa phương quản ngại lý tăng cao vì vách phường phố đệp trung nguyên cho cạc đánh đệ trình tôn trọng điểm chọc cạc tham dự án chuyển đấu cũng như cạc đánh đệ trình tôn trọng điểm giai khúc 2016-2020. Phần to cạc đánh đệ trình tôn trọng điểm mực tàu vách phường phố đề pa u đặt thực bây giờ đúng tiến chừng, tuy nhiên đã có đơn mạng tham dự án triển khai muộn so với yêu cầu đề pa ra.