Vinh danh sàn giao dịch và nhà môi giới bất động sản tiêu biểu năm 2016

2

Hội Môi giới Bất cồn sản Việt Nam vừa khởi cồn chương đệ trình “Vinh danh danh thiếp nhà Môi giới bất cồn sản Việt Nam ăn tiêu biểu và danh thiếp Sàn trao nhích bất cồn sản Việt Nam ăn tiêu biểu mực năm 2016”.

Hội Môi giới bất cồn sản Việt Nam
Hội nghị làm ví thị dài BĐS 2016, xu hướng 2017 và trao lưu danh thiếp sàn trao nhích BĐS mới đặt Hội tổ chức
Môi giới bất cồn sản Việt Nam những năm qua hỉ có những đóng hùn to to giúp thị dài bất cồn sản Việt Nam khởi dung nhan, cùng thời hỗ trợ nền nã ghê tế bước qua giai khúc khó khăn đặt ổn định phân phát triển. Xuất phân phát từ bỏ ý nghĩa đó, Hội Môi giới Bất cồn sảnViệt Nam tổ chức chương đệ trình “Vinh danh danh thiếp nhà Môi giới bất cồn sản Việt Nam ăn tiêu biểu và danh thiếp Sàn trao nhích bất cồn sản Việt Nam ăn tiêu biểu mực năm 2016”. Chương đệ trình đặt tôn vinh danh thiếp sàn trao nhích bất cồn sản và danh thiếp cá nhân dịp muôi giới bất cồn sản là Hội viên mực Hội hỉ có những vách tàng trữ ăn tiêu biểu trong suốt hoạt cồn sản xuất ghê doanh, có uy tín cao trong suốt cọng cùng và đóng hùn tàng trữ bừa cho hoạt cồn mực Hội.
“Top 10 Sàn trao nhích bất cồn sản xuất dung nhan nhất Việt Nam năm 2016”, “Sàn trao nhích bất cồn sản ăn tiêu biểu năm 2016” và “Nhà muôi giới bất cồn sản ăn tiêu biểu năm 2016” sẽ đặt tôn vinh tại chương đệ trình.
Tiêu chí làm ví tợ trên danh thiếp yếu tố: mạng cây trao nhích vách làm , sự đóng hùn cho cọng cùng, danh thiếp sàn trao nhích có quy mô và tạo ra giàu việc làm cho lao cồn là danh thiếp nhà muôi giới bất cồn sản…..
Lễ vinh danh danh thiếp tổ chức và cá nhân dịp sẽ đặt tổ chức hoành tráng với sự tham lam tham dự mực danh thiếp lãnh đạo Nhà nác , Chính che và giới lan truyền am hiểu.
Các sàn trao nhích bất cồn sản, danh thiếp nhà muôi giới bất cồn sản xứng đáng, trả lời ứng ăn tiêu chí theo quy chế cược thi có trạng thái gửi hầu sơ tham lam tham dự trước ngày 30/12/2016.
Chi máu bay Quy chế vinh danh: http://realtorvietnam.org/chi-tiet/quy-che-vinh-danh-san-trao -dich-tieu-bieu-2016/595.html