Văn phòng cho thuê trên thế giới hưởng lợi từ giá dầu giảm

4

Nhu cầu cho thuê văn buồng trên 30 vách phường phố to đặt tham dự báo đạt hạng cao trong suốt năm 2017 cậy giá như dù hở duy trì ở hạng dưới 60USD/đơn thùng, theo Cushman & Wakefield.

Theo Báo biện nghiên cứu khách khứa thuê liên quan liêu tới tăng trưởng giá như dù thời tác cồn hạng nhiên liệu thần hồn nào lên thị dài văn buồng khá to . Ngoại ngoại trừ sự đóng dải sản cây hoặc đơn sự kiện chẳng lường trước, giá như dù đặt tham dự kiến sẽ hở duy trì ở hạng dưới 60USD mỗi một thùng trong suốt năm 2017 và hở ở hạng dưới 70USD cho tới trưởng năm 2020. Tác cồn hạng kịch bản nào là người ăn tiêu sử dụng và thị dài phi sản xuất hay cây (trong suốt đó có văn buồng cho thuê) đặt hưởng nướu .
Cushman & Wakefield tham dự báo, nhu cầu thuê văn buồng trên 30 vách phường phố to đạt hạng cao trong suốt năm 2017. Làn sóng nguồn cung mới có trạng thái dẫn tới diện tàng trữ rỗng giàu hơn và giàu cơ hội hơn cho khách khứa thuê. Với việc giá như dù giữ ở hạng thấp, khách khứa thuê ở giàu thị dài sẽ đặt hưởng nướu tự việc chi chi phí xây tham dựng văn buồng và chi chi phí hay cây thấp hơn.
bđs cầm giới
Thị dài văn buồng tại 30 vách phường phố to đặt tham dự báo sẽ có nhu cầu thuê
đạt ở hạng cao vào năm 2017 cậy sự suy giảm giá như dù. Ảnh: Telegraph

Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, giá như dù xuống thấp kéo theo giảm giá như thực phẩm và nhiên liệu thần hồn hở làm dịu áp lực lân phạt, thúc ập chi ăn tiêu ăn tiêu sử dụng và tạo điều kiện cho danh thiếp ngân dãy trung ương ở châu Á phạm vi to hơn đặt nới lỏng tiền bạc.
Tác cồn hạng sự sút giảm giá như dù trên chẳng buồng văn buồng cận như chẳng đáng trần thuật tại Singapore và Malaysia vì danh thiếp làm ty hay cây xâm chiếm chẳng to .
Thành phường phố Perth (Australia) chịu hình hưởng giàu nhất bởi vì thị dài dãy hóa (bao gồm trưởng dù khí), tỷ châu rỗng văn buồng tăng 17,2% trần thuật tự đợt điều chỉnh còn 15,2% do sự bùng nổ giá như dù.
Tăng trưởng việc làm trong suốt lĩnh vực hay cây hạng Trung Quốc giảm khoẻ khi giá như dù giảm. Trong chừng hai năm tới, nguồn cung văn buồng tham dự kiến sẽ tăng tại đơn mạng thị dài dù trung bụng ở Trung Quốc.
Tại Houston và Oklahoma (Mỹ) ghi dấn danh thiếp tỷ châu văn buồng rỗng cao nhất trong suốt trưởng nác . Thị dài văn buồng tại khu vực danh thiếp tuyến tàu điện ngầm ngấm trung bụng hay cây với đa thể hơn danh thiếp phông nàin ghê tế giúp ái tình hình tốt hơn giàu. Tác cồn hạng giá như dù giảm lên sự tăng trưởng ghê tế và khu vực văn buồng hở đặt lan tỏa trong suốt khu vực châu Mỹ vì đây là nhà hạng giàu vách phường phố hay cây trung bụng to hạng cầm giới.
Canada đứng của năm trên cầm giới trong suốt sản xuất dù và giỏi cựu liên quan liêu , xâm chiếm chừng 1,8 triệu việc làm. Trong mạng 3,9 triệu thùng dù mỗi một ngày nác nào sản xuất, 97% là tự Alberta, Manitoba, Newfoundland và Labrador. Do đó, giá như dù thấp hở đè nặng trên thị dài văn buồng hạng Calgary, Edmonton, và St. John.
Ở khu vực Mỹ Latinh, trong suốt mạng danh thiếp thị dài dù to , Caracas có thị dài văn buồng chịu hình hưởng giàu bởi vì danh thiếp ngành làm nghiệp dù. Song, danh thiếp thị dài văn buồng ở Mexico City và Bogota còn bị tác cồn ở đơn hạng chừng thấp hơn.
Đối với khu vực EMEA (gồm châu Âu, Trung Đông, châu Phi), việc làm trong suốt lĩnh vực hay cây hở giảm xuống và xu hướng nào đặt tham dự báo sẽ còn đấu diễn. Moscow và Abu Dhabi sử dụng mạng cây to nhất lao cồn trong suốt lĩnh vực hay cây và danh thiếp vách phường phố hay cây trung bụng như Aberdeen và Stavanger, Na Uy cho nên sẽ bị tác cồn nặng nài do biến cồn giá như dù và danh thiếp áp lực liên quan liêu .