Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành dưới đường Lê Lợi được đầu tư 6.865 tỷ đồng

2

Dự án Trung bụng thương tình mại tninh kín Bến Thành có mực đầu tư 6.865 tỷ cùng nằm tại khu vực trung bụng Tp.HCM, tninh kín chi phía dưới quảng dài Quách Thị Trang và dãy theo lối Lê Lợi từ bỏ chợ Bến Thành tới khu vực Nhà ca TP.

UBND Tp.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng mạo Chính che chấp xuôi chủ giương sử dụng nguồn nguyên ODA nhằm thực bây giờ bấu phần xây tham dựng phần lối đi, quảng dài và danh thiếp đả đệ trình thứ yếu trợ tninh kín đả cọng nhằm ập chóng tiến chừng thực bây giờ tham dự án Khu trung bụng thương tình mại tninh kín Bến Thành cùng cỗ với tham dự án tuyến lối sắt đô thị mạng 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

trung bụng thương tình mại tninh kín Bến Thành
Phối cảnh trung bụng thương tình mại tninh kín Bến Thành

Các hạng trang mục trên mực Khu trung bụng thương tình mại tninh kín Bến Thành nhằm UBND Tp.HCM kiến nghị thực bây giờ theo hướng té sung vô số cây và chi chi phí vào tham dự án xây tham dựng tuyến lối sắt đô thị mạng 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên sử dụng nguyên ODA mực JICA. Ngoài ra, UBND Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng mạo Chính che chấp xuôi cho UBND TP xem xét và quyết định điều chỉnh tham dự án xây tham dựng tuyến lối sắt đô thị mạng 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên theo quy định với nội dung té sung như trên nhằm làm cơ sở triển khai danh thiếp bước đấu theo.
Trung bụng thương tình mại tninh kín Bến Thành tọa lạc tại khu vực trung bụng Tp.HCM. Ngầm nằm chi phía dưới quảng dài Quách Thị Trang và dãy theo lối Lê Lợi từ bỏ chợ Bến Thành tới khu vực Nhà ca TP. Trung bụng nhằm nhằm tại chừng ninh B1 mực Nhà ga Trung bụng Bến Thành và khúc đi tninh kín đằng dưới lối Lê Lợi (dài chừng 500m) mực tuyến lối sắt đô thị mạng 1 Bến Thành – Suối Tiên với tổng diện tàng trữ chừng 45.000 m2 và tổng nguyên đầu tư chừng 6.865 tỷ cùng.
UBND Tp.HCM cũng kiến nghị nhằm chỉ định Liên danh. Việc liên doanh gồm danh thiếp đả ty: Công ty Cổ phầnTOSHIN Development, JOIN, Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd và Osaka Chikagai Co., Ltd (đại diện là Công ty TOSHIN) nhằm UBND Tp.HCM chỉ định liên doanh. Đây sẽ là danh thiếp nhà đầu tư thực bây giờ tham dự án đối xử với bấu phầncửa hàng/thương tình mại chọc Khu trung bụng thương tình mại tninh kín Bến Thành theo Luật Đấu thầu năm 2013.