Trung tâm thương mại 160 triệu USD tại Sài Gòn sắp đi vào hoạt động

1

Trung bụng yêu thương mại cao cấp nào nằm ở góc bừa bại lộ Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, còn trong suốt giai khúc hoàn trả thiện, theo tham dự kiến sẽ đi vào hoạt cồn từ bỏ 30/7 tới.

Đây là trung bụng yêu thương mại tọa lạc tại ở góc lối Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cách nhà ga tàu điện ngấm ngầm đầu tiên của Sài Gòn chừng 100m, chọc giai khúc 2 tham dự án Saigon Centre.
Dự án Trung bụng yêu thương mại
Dự án Trung bụng yêu thương mại cao cấp có tổng của đầu tư chừng 160 triệu USD
Trung bụng yêu thương mại gồm 6 chừng ninh , cung cấp 50.000m2 sàn bán linh cao cấp ba trí trên 7 chừng. Bên ven đó, từ bỏ chừng 8 trở đi là vô mạng tháp cao 45 chừng, bao gồm chừng 200 căn hộ nhỉnh vụ và 40.000 m2 sàn văn buồng (tham dự kiến đặt quản ngại lý vày Sedona Suites với với 89 căn hộ của giai khúc 1).
Được biết, giai khúc 2 của tham dự án do Keppel Land của Singapore đầu tư với tổng của đầu tư chừng 160 triệu đô la Mỹ.
Dưới đây là đơn mạng hình hình đánh dài tham dự án còn thi đánh hoàn trả thiện:
giai khúc 2 tham dự án Saigon Centre
tiến độ tham dự án
Dự án còn đặt cấp rút hoàn trả thiện đặt kịp hoạt cồn vào cuối thàng 7