Tp.HCM: Xây bến sà lan ở Cát Lái để giảm tải cho đường bộ

4

Trước ái tình hình tuyến đàng cỗ dẫn vào cảng Cát Lái còn quá vận tải nghiêm tôn trọng , UBND Tp.HCM hãy chấp xuôi cho đơn doanh nghiệp xây bến sà lan ở khu tiến đánh nghiệp Cát Lái đặt chuyển vận tải dãy, giảm bớt áp lực cho đàng cỗ .

Lượng dãy hóa dồn bay cảng Cát Lái mỗi một năm đơn tăng, trong suốt khi đàng vào cảng chỉ có mỗi một đàng Nguyễn Thị Định vách ra thường xuyên xảy ra ùn nghẽn . Ảnh: TL

Sở Giao am hiểu Vận vận tải (GTVT) Tp.HCM cho hay, chính quyền vách phường phố hãy trao sở nào làm cơ quan tiền đầu mai phường phố i hiệp với danh thiếp cơ quan tiền chức hay hỗ trợ Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn đầu tư bến sà lan giai khúc 1 tại khu tiến đánh nghiệp Cát Lái.
Theo đó, bến sà lan (giai khúc 1) đặt xây dựng với quy mô 3 cầu cảng, cho tàu có tôn trọng vận tải 2.200 tấn cập bến, tiến đánh suất am hiểu qua chừng 400.000 TEU/năm. Dự kiến, thời buồng xây dựng tự năm 2016 – 2017.
Sau khi hoàn trả vách giai khúc 1, cầm vì vận chuyển kè xe vận tải , xe container, đơn cây dãy hóa tự cảng Cát Lái sẽ đặt sà lan vận chuyển bay danh thiếp tỉnh…
Hiện tại, tuyến đàng Nguyễn Thị Định (tuyến đàng cỗ duy nhất dẫn vào cảng Cát Lái) trung bình phẩm mỗi một ngày có chừng 17.000 dò xe container, xe vận tải ra vào cảng Cát Lái đặt chở dãy, trong suốt đó riêng xe container chừng 13.000 dò/ngày.
Những ngày cao điểm có tới 21.000 dò xe ra vào cảng Cát Lái. Vì mạng cây container, xe vận tải quá to vách ra thường xuyên xảy ra ùn nghẽn trao am hiểu trên tuyến đàng. Trong khi đó, vận vận tải kè đàng thủy bây giờ nay đoạt tỷ ngọc trai rất thấp.
Theo báo vịn ngữ Tổng tiến đánh ty Tân Cảng Sài Gòn, dãy hóa container am hiểu qua bến cảng Cát Lái có chừng 0,8 triệu TEU container tự danh thiếp tỉnh Tây Nam cỗ và 3 triệu TEU container tự danh thiếp tỉnh vách Đông Nam cỗ , với điều kiện nướu cầm bay danh thiếp tuyến thủy nội địa trong suốt khu vực, chừng 70% dãy hóa tự danh thiếp tỉnh Tây Nam cỗ và 30% dãy hóa tự danh thiếp tỉnh Đông Nam cỗ (tổng vô số cây 1,4-1,5 triệu TEU container) có trạng thái vận vận tải kè đàng thủy.
Do đó, việc xây dựng danh thiếp bến sà lan đặt vận chuyển dãy hóa kè đàng thủy nội địa là cần bòn đặt giảm vận tải cho đàng cỗ và nâng cao tiệm trái khai thoái thác cảng bể .
Theo quy hoạch chi máu dóm cảng bể Đông Nam cỗ (dóm 5) hãy đặt Bộ GTVT phê chuẩn y, bến cảng khu tiến đánh nghiệp Cát Lái đặt quy hoạch là cảng tổng hiệp với quy mô 1.000 m cầu cảng, đấu dấn tàu tôn trọng vận tải 20.000 tấn. Sang giai khúc năm 2020 sẽ đầu tư 500 m cầu cảng với tiến đánh suất am hiểu qua chừng 2,5 triệu tấn/năm.