Tp.HCM: Triển khai 39 dự án nhà ở xã hội với gần 45.000 căn hộ mới

3

Theo Sở Xây tham dựng Tp.HCM, tự năm 2016 tới năm 2020, vách phường phố sẽ đấu thô lỗ triển khai 39 tham dự án nhà ở xã hội với 44.700 căn hộ.

Nhà ở xã hội
Tp.HCM sắp có dãy chục ngàn căn hộ xã hội mới. Nguồn: Internet
Tính tới thời điểm bây giờ nay, trên rành vách phường phố hỉ có 8 tham dự án nhà ở xã hội khởi đánh xây tham dựng, quy mô 7,4ha với chừng 4.200 căn hộ; 12 Dự án đặt chấp xuôi đầu tư, diện tàng trữ 30ha với 11.700 căn hộ và 9 tham dự án hỉ có chủ giương đầu tư.
Riêng trong suốt năm 2016, Tp.HCM sẽ hoàn trả vách 4 tham dự án nhà ở xã hội với 1.764 căn hộ, ập chóng tiến chừng 5 tham dự án và khởi đánh 6 tham dự án khác.
Riêng nhà ở xã hội chọc nguyên ngân sách, phía mép cận 600 căn hộ chọc 6 tham dự án hỉ đặt vách phường phố đem vào sử dụng và ba trí cho người dân ở, tới quý báu I/2017, tham dự kiến vách phường phố sẽ có thêm 252 căn chọc tham dự án 35 Hồ Học Lãm do Công ty Bất chừngng sản Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Đây là tham dự án nhà ở xã hội có quy mô 718 căn mà chủ đầu tư trao cho vách phường phố 252 căn đặt cho thuê hoặc thuê mua, đương lại chủ đầu tư sẽ đặt thuê, bán, thuê mua đối xử với cạc dài thích hợp đủ điều kiện.