Tp.HCM thanh tra toàn diện Khu vui chơi giải trí Park City

2

UBND Tp.HCM vừa trao Thanh tra vách phường phố thanh tra rành diện tham dự án cạc tiến đánh đệ trình xây tham dựng chẳng phép thuật tại Khu tiến đánh viên vui nhởi áp giải trí đa hay Park City.

Khu vui nhởi áp giải trí Park City
Khu vui nhởi áp giải trí Park City

Được biết, khu tiến đánh viên vui nhởi áp giải trí đa hay Park City nằm tại đô thị mới Nam vách phường phố , chọc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.
Sau khi rà rà, thanh tra vách phường phố sẽ báo đại cáo đề pa xuất xử lý, tham dự thảo văn bản đệ trình UBND Tp.HCM xem xét và quyết định bay dài thích hợp nào.
Để đem ra chỉ đạo nào, Tp.HCM vẫn xem xét báo đại cáo ngữ Sở Xây tham dựng tại Công văn mạng 1155 ngày 22/1 bay việc kiểm tra nội dung làm phản ánh và xử lý cạc tiến đánh đệ trình xây tham dựng chẳng phép thuật tại Khu tiến đánh viên vui nhởi áp giải trí đa hay Park City.
Xét chộ ngày 22/10/2015, UBND huyện Bình Chánh có kiến nghị tại Công văn mạng 2077 kiến nghị Sở TN&MT đề pa xuất, báo đại cáo UBND vách phường phố thu buổi và hủy quăng quật quyết định thu buổi đất trường đoản cú năm 2001, vẫn giàu dò cầm tráo chủ đầu tư mà tới nay tỷ châu bồi thường rất thấp, hoi hình hưởng tới quyền nướu ngữ người sử dụng đất. Vì vậy, sau khi xem xét UBND vách phường phố vẫn có chỉ đạo như trên.