Tp.HCM lập điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm hiện hữu thành phố

2

Theo đề pa xuất ngữ Sở Quy hoạch – kiến trúc, mới đây UBND Tp.HCM nhỉ chấp xuôi lập điều chỉnh cục súc cỗ bầy án quy hoạch chia khu tỷ châu lệ 1/2000 khu trung bụng bây giờ hữu vách phố xá rộng 930ha.

Quy hoạch khu trung bụng bây giờ hữu Tp.HCM

Cụ trạng thái , việc điều chỉnh chủ yếu đệp trung tại cạc khu vực bị hình hưởng trong suốt phò m vi nhãi thực bây giờ tham dự án lối ven sông Sài Gòn (đoạn trường đoản cú lối Tôn Đức Thắng tới lối chun bụng cầu Sài Gòn).
UBND Tp.HCM trao Sở Giao am hiểu vận vận chuyển chủ trì thẩm định bay nhãi giới, phò m vi, phương án bòn chước kỹ kể tuyến lối ven sông Sài Gòn (đoạn trường đoản cú lối Tôn Đức Thắng tới lối chun bụng cầu Sài Gòn), cạnh bờ cao sông Sài Gòn (đoạn trường đoản cú tiến đánh viên bến Bạch Đằng tới cầu Sài Gòn), đặt đảm biểu chướct đấu bầyng cỗ giữa hò chừng kỹ kể ngữ tuyến lối ven sông với hệ thống hò chừng kỹ kể chung ngữ khu vực và chẳng hình hưởng tới tuyến metro mạng 1.
UBND Tp.HCM cho rằng, việc đầu tư xây tham dựng và đem vào khai thoái thác sử dụng tuyến lối ven sông Sài Gòn sẽ giảm áp lực trao am hiểu cho tuyến lối Nguyễn Hữu Chình bây giờ hữu.