Tp.HCM: Kiến nghị thu hồi đất của Công ty Giày Sài Gòn để xây trường học

2

UBND quận 10 hử kiến nghị UBND Tp.HCM thu buổi phần đất cụm từ bỏ Công ty CP Giày Sài Gòn (Cty Giày SG) vì những sai phạm cụm từ bỏ đơn vị nào trong suốt quá đệ trình quản lí lý, sử dụng phần đất cận 11.000m2.

Ngang nhiên cho thuê đất, nhà kho trái phép thuật

Năm 2007, UBND Tp.HCM có quyết định chấp xuôi cho Cty Giày SG đặt đấu thô lỗ sử dụng 10936.2m2 đất chọc thửa mạng 3, tờ bản bầy mạng 9, bản bầy địa chính bầy 2, quận 10 đặt làm văn buồng, nhà kho, nhà xưởng sản xuất giày, túi xách, thời vận hạn thuê đất tới cả ngày 31/12/2020.
Đến cuối năm 2007, Sở Tài nguyên liếng và Môi dài (TNMT) ký hạp bầyng thuê đất với doanh nghiệp nào và gấp giấy làm chứng dấn quyền sử đất có nội dung ghi rõ: “Giá trừng phát quyền sử dụng đất chọc bay Nhà nác , Cty Giày SG phải quản lí lý sử dụng đất theo đúng quy định cụm từ bỏ pháp luật đất vòng đai, chẳng đặt chuyển sang nhượng , chuyển tráo, cho thuê lại, cầm chấp, hùn nguyên tuần tra giá như trừng phát quyền sử dụng đất”.
sai phạm cụm từ bỏ cty giày sài gòn
Trong quá đệ trình sử dụng đất, Cty Giày SG hử giàu dò vi phạm như cải tạo, sửa sửa tiến đánh đệ trình
chẳng phép thuật , cho thuê giỏi sản lắp thường xuyên với đất trái phép thuật

Mới đây, UBND quận 10 hử vách lập đoàn kiểm tra liên ngành hoạt cồn cụm từ bỏ Cty Giày SG. Qua kiểm tra, hử phân phát bây giờ doanh nghiệp nào ký Hợp bầyng với Công ty TNHH Thành ta Bưởi (Cty Thành ta Bưởi) cho thuê sử dụng đơn phần nhà xưởng và diện tàng trữ sân bãi với diện tàng trữ 1.750m2 đặt ghê doanh bãi xe, vận chuyển khách khứa và dãy hóa. Thời vận hạn 5 năm từ bỏ 1/12/2015 tới ngày 1/12/2020.
Tại thời điểm kiểm tra, Cty Giày SG cho biết hử thanh lý hạp bầyng trên với Cty Thành ta Bưởi và hử ký hạp bầyng hạp tác ghê doanh ngày 30/6/2016 với Cty Thành ta Bưởi và cho đơn vị nào quyền quản lí lý, sử dụng, khai thoái thác văn buồng, nhà xưởng tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong, bầy 2, quận 10 từ bỏ 1/7/2016 tới 30/6/2021.
UBND quận 10 cho rằng bay bản chồng hạp bầyng hạp tác ghê doanh trên đã là hạp bầyng cho thuê nhà, xưởng thu tiền thuê dãy tháng (phần diện tàng trữ, vị trí trích phân phân doanh thu tương tự vị trí, đơn giá như thuê tại hạp bầyng thuê văn buồng, nhà xưởng trước đó).
Đối soi với nội dung có trong suốt giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất hử gấp cho Cty Giày SG, UBND quận 10 khẳng định Cty Giày SG hử vi phạm với hành ta vi: “Tự ý cho thuê giỏi sản lắp thường xuyên với đất đặt Nhà nác cho thuê thu tiền đất dãy năm” vi phạm Luật Đất vòng đai 2013 và Điều 19 Nghị định 102/2014/NĐ-CP cụm từ bỏ Chính che.
Trước những vi phạm trên, UBND quận 10 hử chỉ đạo Phòng TNMT lập biên bản và tham lam chước UBND quận xử phát với của tiền là 15 triệu bầyng và bắt nạp lại mạng nướu bất hạp pháp có đặt do thực bây giờ hành ta vi vi phạm từ bỏ tháng 4/2015 tới nay…

Kiến nghị thu buổi đất đặt xây dài học

Ngày 27/7/2016, UBND bầy 2 hử phối hạp với Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành ta kiểm tra và phân phát bây giờ Cty Giày SG còn sửa sửa , cải tạo tiến đánh đệ trình khi có chửa có giấy phép thuật xây dựng vi phạm điểm C, Khoản 6, Điều 13 cụm từ bỏ Nghị định 121/2013/NĐ-CP cụm từ bỏ Chính che. UBND quận 10 hử ban hành ta quyết định xử phát hành ta chính 40 triệu bầyng và yêu cầu doanh nghiệp nào chỏm chỉ việc sửa sửa tiến đánh đệ trình.
Do ái tình hình sử dụng đất cụm từ bỏ Cty Giày SG có giàu vi phạm, UBND quận 10 hử kiến nghị UBND Tp.HCM chấm dứt cho thuê đất, thu hồi diện tích đất hơn 10.936m2 tại số 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10. Trong đó, trước mắt thu hồi và bàn trao 4.500m2 cho UBND quận 10 để xây dựng trường học, vì hiện nay cụm liên phường 1, 2, 3, 9, 10 và 11, quận 10 chẳng có trường trung học cơ sở.