Tp.HCM kiến nghị loại 3 khu công nghiệp ra khỏi danh mục quy hoạch

0

UBND Tp.HCM tham gia định sẽ kiến nghị Thủ tướng mạo Chính che xóa quăng quật 3 khu đánh nghiệp Phước Hiệp, Xuân Thới Thượng, Bàu Đưng ra khỏi danh trang mục quy hoạch khu đánh nghiệp tại Tp.HCM, tuy nhiên nhỉ giữ cựu quỹ đất đánh nghiệp là 7.000ha.

 khu đánh nghiệp
Tp.HCM xin loại 3 khu đánh nghiệp ra khỏi danh trang mục quy hoạch vách phường phố . Ảnh minh họa

Mới đây, UBND Tp.HCM nhỉ chấp xuôi chủ giương rà rà và điều chỉnh khu đánh nghiệp Phước Hiệp, khu đánh nghiệp Bàu Đưng tại huyện Củ Chi và khu đánh nghiệp Xuân Thới Thượng tại huyện Hóc Môn.
Dự kiến, UBND Tp.HCM sẽ kiến nghị Thủ tướng mạo Chính che xóa quăng quật 3 khu đánh nghiệp nào ra khỏi danh trang mục quy hoạch khu đánh nghiệp tại Tp.HCM, tuy nhiên nhỉ giữ cựu quỹ đất đánh nghiệp là 7.000ha. Sở dĩ loại cạc khu đánh nghiệp nào là vì chưng nhỉ quy hoạch mà có chửa thực bây giờ, hoi khó khăn cho cược sống mức người dân.
UBND Tp.HCM trao UBND huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch cạn thôn mới khu vực xóa quy hoạch khu đánh nghiệp theo hướng điểm dân cư cạn thôn bây giờ hữu và đất sản xuất cạn nghiệp.
Đồng thời, UBND Tp.HCM trao Ban quản lí lý cạc khu đánh nghiệp và khu chế xuất vách phường phố đặt trao chủ trì rà rà, lập điều chỉnh quy hoạch phạt triển cạc khu chế xuất và khu đánh nghiệp trên địa bàn vách phường phố tới năm 2025, định hướng tới năm 2030.