Tp.HCM gửi yêu cầu khẩn kiểm tra nhà xây không phép ở Bình Chánh

1

UBND Tp.HCM vừa chia phát đi đánh văn khẩn cấp vào ngày 1/6 gửi Sở Xây dựng Tp.HCM và UBND huyện Bình Chánh với nội dung bay rà rà, áp giải quyết ái tình hình chia lô, bán nền nã và xử lý xây nhà chẳng phép thuật , sai phép thuật trên địa bàn huyện.

nhà xây chẳng phép thuật
Tình trạng chia lô, bán nền nã, nhà xây chẳng phép thuật diễn ra phổ biến tại Bình
Chánh và đơn mạng địa bàn khác ngữ Tp.HCM. Ảnh: internet

Cụ dạng, nội dung đánh văn nêu rõ: Giao cho Sở Xây dựng phối phù hợp với UBND huyện Bình Chánh tiến hành ta kiểm tra, báo vịn đề pa xuất đệ trình UBND Tp.HCM trước ngày 3/6/2016.
Trước đó, ái tình trạng xây nhà chẳng phép thuật diễn ra ào lan ở huyện Bình Chánh hở đặt giàu phương tiện lan truyền am hiểu đăng chuyển vận chuyển vận, làm phản ánh. Sau khi cầm ép am hiểu tin nào, Phó Bí thơ Thường túc trực Thành ta ủy Tp.HCM – ông Tất Thành ta Cang hở ra chỉ đạo yêu cầu UBND Tp.HCM và Sở Xây dựng kiểm tra, rà rà và xử lý sai phạm nếu như có.