Tp.HCM: Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc

1

UBND Tp.HCM vừa trao Sở Quy hoạch – kiến trúc phố phườngi ăn nhập với UBND huyện Củ Chi và Ban Quản lý Đầu tư – xây tham dựng khu đô thị Tây Bắc điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc theo chỉ đạo ngữ Bí thơ Thành ủy Tp.HCM.

Khu đô thị Tây Bắc Tp.HCM
Bản bầy quy hoạch khu đô thị Tây Bắc

Như vậy, bản bầy nhãi giới danh thiếp khu vực dân cư xếp trung bây giờ hữu, điều chỉnh theo hướng cải tạo chỉnh trang hoặc giữ lại sẽ đặt đả ba đả khai muộn nhất là vào cuối tháng 7/2016, mọi thủ thô lỗ hầu sơ điều chỉnh chính thức quy hoạch khu đô thị Tây Bắc hoàn trả ắt muộn nhất là cuối tháng 12/2016.
Theo đó, UBND Tp.HCM chấp xuôi lựa Trung bụng Thông tin Quy hoạch (thuộc Sở Quy hoạch – kiến trúc) là đơn vị tư cuốn thực bây giờ đả tác rà rà và đề pa xuất phương án điều chỉnh sơ cỗ quy hoạch khu đô thị Tây Bắc.
Cụ dạng, khu đô thị Tây Bắc có quy mô diện tàng trữ chừng 9.000ha. Giai khúc 1 ngữ tham dự án có quy mô 6.089ha, nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi; đặt xác định trong suốt bầy án quy hoạch chung vách phố phường tới năm 2025 hử đặt Thủ tướng tá phê chuẩn y và quy hoạch chung xây tham dựng huyện Củ Chi hử đặt UBND Tp.HCM phê chuẩn y. Giai khúc 2, khu đô thị Tây Bắc tham dự kiến mở rộng thêm chừng 3.000ha trên địa bàn xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.
Tại khu đô thị Tây Bắc, tham dự kiến sẽ ba trí hình vách danh thiếp trung bụng tổng ăn nhập và chăm ngành bay xê vụ, thơơng mại, ví o dục, y tế kỹ kể cao, áp giải trí, văn hóa, dạng dục dạng thao…; bầyng thời, định hướng phân phát triển hệ thống trao am hiểu bầyng cỗ , lối thủy, hệ thống monorail,… kết đấu với trung bụng ngữ vách phố phường và danh thiếp tỉnh lạm cận; định hướng phân phát triển đả nghiệp nhẵn, chẳng hoi ô nhiễm muôi dài, đả nghệ bây giờ bừa, có trú ngụ cây hoa học cao và ví trừng phạt gia tăng to .