Tp.HCM: Đề xuất xây đường trên cao số 1 với kinh phí 18.000 tỷ

2

Mới đây, Văn buồng UBND Tp.HCM cho biết UBND TP vừa kiến nghị Thủ tướng tá Chính che chấp xuôi chủ giương, ủy quyền cho TP chịu trách nhiệm chuẩn y phương án và tổ chức lựa lựa nhà đầu tư thực bây giờ tham lam gia án đàng cỗ trên cao mạng 1.

Dự án đặt xây tham lam gia ng đặt giúp giảm kẹt xe ở khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, với tổng nguyên đầu tư chừng 18.000 tỷ cùng. Trong đó, giá như trừng phạt xây lắp đàng cỗ trên cao mạng 1 chừng 15.000 tỷ cùng, chi chi phí bồi thường áp giải phóng phương diện cọ chừng 3.000 tỷ cùng.
UBND Tp.HCM cho rằng, theo quy hoạch vạc triển trao am hiểu vận chuyển vận TP tới năm 2020 và chừng coi sau năm 2020, Tp.HCM đặt quy hoạch 5 tuyến đàng cỗ trên cao với tổng chiều dài học chừng 70,7 km; định hướng vạc triển sau năm 2020, Tp.HCM phải xây tham lam gia ng 1-2 tuyến đàng cỗ trên cao. Nhưng tới nay vẫn chửa có tuyến nè đặt triển khai đầu tư. Việc lẹ lẹ xây tham lam gia ng tuyến đàng cỗ trên cao mạng 1 đặt áp giải quyết ái tình hình ùn nghẽn trao am hiểu tại cửa ngõ dãy chẳng Tân Sơn Nhất đương ngày càng nghiêm trọng.

xây tham lam gia ng đàng trên cao
Đề xuất xây tham lam gia ng đàng trên cao mạng 1 với ghê chi phí 18.000 tỷ cùng

Tuyến đàng cỗ trên cao mạng 1 có bại lộ đệ trình thắt đầu từ bỏ nút trao Cộng Hòa theo đàng Cộng Hòa – Trần Quốc Hoàn – Phan Thúc Duyện – Hoàng Văn Thụ – Phan Đăng Lưu – Phan Xích Long – Phan Xích Long (nối dài học ) sau đó trao với đàng Điện Biên Phủ và tuyến tách đơn nhành lên xuống tại khu vực nút trao đàng Điện Biên Phủ, nhành đương lại sẽ kéo dài học theo đàng Ngô Tất Tố – kết thúc trước cầu Phú An (tổng chiều dài học chừng 9,5 km, rộng 17,5 m).
Trước đây, tham lam gia án đầu tư tuyến đàng cỗ trên cao mạng 1 vẫn đặt trao cho nhà đầu tư Công ty GS E&C (Hàn Quốc) nghiên cứu, đầu tư theo hình thức BOT. Nhưng sau làm ty nào vẫn rút khỏi tham lam gia án. Tiếp đó, Công ty CP bê tông 620 Châu Thới đề pa xuất nghiên cứu đầu tư tham lam gia án, rồi cũng đề pa nghị điểm dừng tham lam gia tham lam gia án.
Sở dĩ 2 nhà đầu tư trên chẳng dạng triển khai, hoàn trả ắt cạc thủ thô lỗ đấu theo là vì nguồn nguyên đầu tư to , quy mô, tâm tính chồng tham lam gia án phức tạp bởi vậy việc nghiên cứu kéo dài học , vạc đâm chi chi phí to . Ngoài ra, việc bồi thường áp giải phóng phương diện cọ kéo dài học , nhà đầu tư sau khi nghiên cứu vẫn chẳng đề pa xuất đặt phương án hoàn trả nguyên khả thi.
Để triển khai lẹ tham lam gia án nào, do cạc điều kiện riêng biệt, kín thù, bởi vậy UBND Tp.HCM đề pa xuất lựa lựa nhà đầu tư theo Điều 26 mực tàu Luật Đấu thầu (lựa lựa nhà đầu tư trong suốt dài hạp kín biệt): “Trường hạp gói thầu, tham lam gia án xuất bây giờ cạc điều kiện riêng biệt, kín thù mà chẳng dạng áp dụng cạc hình thức lựa lựa nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại cạc Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 mực tàu Luật Đấu thầu, người có thẩm quyền đệ trình Thủ tướng tá Chính che xem xét, quyết định phương án lựa lựa nhà thầu, nhà đầu tư”.