Tp.HCM công khai danh sách chung cư xây trước năm 1975 chưa tháo dỡ

5

Vừa qua, Sở Xây dựng Tp.HCM hãy tiến công ba tiến công khai danh sách danh thiếp chung cư trên địa bàn vách phố bầy đặt xây trước năm 1975 hãy xuống gấp mà chửa tháo tháo đặt cung gấp am hiểu tin cho danh thiếp nhà đầu tư quan lại bụng thực bây giờ đầu tư cải tạo, xây dựng mới cầm cầm danh thiếp chung cư cũ, hư hỏng hóc.

Chung cư xây trước năm 1975
Chung cư 11 Võ Văn Tần, bầy 6, quận 3, Tp.HCM nằm trong suốt mạng
12 chung cư bị công ví chọc gấp chừng nguy hiểm nguy

Sở Xây dựng cho biết, Tp.HCM bây giờ có 67 chung cư đặt xây dựng tự những năm 1950 tới trước năm 1975, chủ yếu xấp trung tại danh thiếp quận nội vách như: quận 1 (8 lô), quận 5 (6 lô), quận 6 (32 lô), quận Tân Bình (8 lô)…
Theo Sở Xây dựng, danh thiếp chung cư trên hãy đặt kiểm định theo TCXDVN 373:2006 ngữ Bộ Xây dựng và TCVN 9381:2012 ngữ Bộ Khoa học và Công nghệ, công ví của chừng nguy hiểm nguy ngữ tiến công đệ trình dò dò theo 4 gấp chừng: A, B, C, D.
Trong chước hoạch chỉnh trang đô thị, Sở Xây dựng Tp.HCM đề pa xuất trong suốt 5 năm tới sẽ tháo tháo 14 chung cư với 27 lô. Đa mạng danh thiếp lô chung cư chỉ còn tỷ châu lệ sử dụng chừng 30%, trong suốt đó 12 lô bị công ví ở gấp chừng nguy hiểm nguy như chung cư 11 Võ Văn Tần (quận 3); chung cư 6 Bis Nguyễn Tất Thành (quận 4).
Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM Trần Trọng Tuấn cho biết, trên địa bàn vách phố bầy bây giờ có chừng 474 chung cư cũ đặt xây dựng tự trước năm 1975, xâm chiếm 1/3 tổng mạng chung cư trên địa bàn vách phố bầy với chừng 27.000 hộ dân còn đâm mạngng. Đa mạng danh thiếp chung cư nào đề pa u hãy xuống gấp và hư hỏng hóc nặng, xấp trung chủ yếu tại giàu quận, trong suốt đó chia té giàu nhất tại quận 5 với 203 chung cư.
Ông Trần Trọng Tuấn dấn khoẻ, trong suốt 10 năm qua, Tp.HCM hãy tháo tháo 32 chung cư cũ, hư hỏng hóc với diện tàng trữ sàn xây dựng tháo tháo là 204.000 m2 và di chuyển 4.000 hộ dân đâm mạngng trong suốt danh thiếp chung cư nào. Song, con mạng 32 chung cư đặt tháo tháo so với tổng chung cư cũ trên địa bàn là quá bé, đã chửa cải tbây giờ đời mạngng ngữ người dân cũng như tiến công tác chỉnh trang đô thị vách phố bầy.