Tp.HCM: BĐS hút đến 46% vốn FDI trong 6 tháng đầu năm

2

Tính tới ngày 15/06, Tp.HCM có 367 tham dự án có nguyên FDI đặt gấp giấy làm chứng dấn đầu tư với tổng nguyên đăng chuyển vận ký 512,7 triệu USD. Trong đó, ghê doanh bất cồn sản (BĐS) nhỉ là ngành dẫn đầu bay nguyên đăng chuyển vận ký với nguyên đầu tư đạt 236,1 triệu USD, gồm 8 tham dự án.

nguyên đầu tư ngoại
Thị dài BĐS Tp.HCM đấu thô lỗ cuốn hút nguyên đầu tư nác ngoài

Theo báo vịn ghê tế xã hội 6 tháng đầu năm mực Cục Thống Kê Tp.HCM, tự đầu năm tới ngày 15/6, vách phố xá nhỉ có 367 tham dự án có nguyên nác ngoài (FDI) đặt gấp giấy làm chứng dấn đầu tư với tổng nguyên đăng chuyển vận ký đạt 512,7 triệu USD (cùng kỳ năm trước 794,6 triệu USD). Trong đó, có 291 tham dự án 100% nguyên nác ngoài, nguyên đầu tư 224,3 triệu USD; 73 tham dự án liên doanh, nguyên đầu tư 284,9 triệu USD.
Chia theo lĩnh vực đầu tư, ngành ghê doanh BĐS nhỉ dẫn đầu bay nguyên đăng chuyển vận ký với 8 tham dự án, nguyên đầu tư đạt 236,1 triệu USD, đoạt 46%; đấu đó là xót thương nghiệp 136 tham dự án, nguyên đầu tư 128,4 triệu USD; đánh nghiệp chế biến, chế tạo 23 tham dự án, với nguyên đầu tư 66,3 triệu USD; hoạt cồn chăm hoa hoa học đánh nghệ 72 tham dự án, với nguyên đầu tư 18,7 triệu USD; am hiểu tin lan truyền am hiểu 54 tham dự án, với nguyên đầu tư 30,9 triệu USD; vận chuyển vận kho bãi 24 tham dự án, với nguyên đầu tư 9,6 triệu USD…
Cayman Islands nhỉ là chỗ có nguyên FDI đăng chuyển vận ký đầu tư vào Tp.HCM to với 4 tham dự án, nguyên đầu tư 230,5 triệu USD (đoạt 45%). Xếp của 2 là Nhật Bản với 63 tham dự án và nguyên đầu tư 87,2 triệu USD. Tiếp theo sau là Singapore 51 tham dự án, với nguyên đầu tư 69,1 triệu USD; Hàn Quốc 65 tham dự án, với nguyên đầu tư 33,1 triệu USD; Malaysia 12 tham dự án, với nguyên đầu tư 25,5 triệu USD; Hà Lan 4 tham dự án, với nguyên đầu tư 13,7 triệu USD; Indonesia 3 tham dự án, với nguyên đầu tư 9 triệu USD…
Bên rìa đó, Tp.HCM có 58 tham dự án điều chỉnh tăng nguyên đầu tư, tăng 172,7 triệu USD. Tính tới ngày 15/6, tổng nguyên đầu tư đăng chuyển vận ký gấp mới và điều chỉnh tăng nguyên đạt 685,4 triệu USD (cùng kỳ năm trước đạt 1.201,7 triệu USD). Có 39 tham dự án áp giải dạng, chuyển đi tỉnh vách khác hoặc rút phép thuật trước thời hạn, mạng nguyên đầu tư 34,8 triệu USD.