Tp.HCM: 839 tỷ đồng xây hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ

0

UBND Tp.HCM có tờ đệ trình HĐND Tp.HCM bay chủ giương đầu tư tham gia án bung chun nút trao am hiểu Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ theo phương thức doanh nghiệp ứng trước nguyên đầu tư.


Bản bầy khu vực tham gia án

Công ty TNHH MTV Phát triển đánh nghiệp Tân Thuận (IPC) đặt trao nhiệm vụ nghiên cứu đầu tư xây tham gia ng giai khúc I cụm từ tham gia án. Tổng nguyên đầu tư giai khúc I là 839 tỷ bầyng, thời buồng thực bây giờ: 2016 – 2017.
Theo chủ giương cụm từ UBND Tp.HCM, tham gia án sẽ xây tham gia ng mới hai bung chun trên lối Nguyễn Văn Linh đi thầm kín qua khu vực nút trao am hiểu Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ trường chừng 480m (bao gồm lối dẫn hai đầu bung và bung kín). Trong đó, bung kín chun dưới trao bại lộ lối Nguyễn Văn Linh với lối Nguyễn Hữu Thọ, trường chừng 80m; bung đã chi phía Khu chế xuất Tân Thuận trường chừng 200m, chi phía quốc bại lộ 1A trường chừng 200m. Mặt bac can bung gồm 3 làn xe, chiều rộng trong suốt bung 13,75m.
Vận lao bòn chước 60 km/h, yên tĩnh chẳng am hiểu xe dưới bung là 4,75m. Ngoài ra, cải tạo khu vực áp giải chia danh thiếp h giữa lối Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ đặt ba trí danh thiếp làn đợi chờ , làn trẽ trái, nơi tảo đầu xe, tăng hay lực am hiểu hành ta cụm từ nút trao ; xây tham gia ng hệ thớ ng thoát nác , hớ ga thu nác gom rành cỗ nác trong suốt bung đem tới trạm cường điệu đặt cường điệu ra ngoài chướct đấu vào cống dãy bây giờ hữu và xây tham gia ng mới trong suốt khu vực.
Đến giai khúc II sẽ hoàn trả chỉnh nút trao , làm thêm hai cầu băng, hai bung chun với ghê chi phí chừng 1.780 tỷ bầyng (780 tỷ bầyng chi chi phí xây tham gia ng và 1.000 tỷ bầyng cho việc áp giải phóng bình diện bằng). Sau đó, đầu tư danh thiếp hạng trang mục đương lại chướct thích hợp mở rộng lối Nguyễn Hữu Thọ theo đúng quy hoạch.