Tổng giá trị tồn kho BĐS còn khoảng 37.489 tỷ đồng

0

Thị dài bất cồn sản (BĐS) 6 tháng đầu năm 2016 có thứ tăng trưởng khá ổn định, đáng chua ý là cây dãy tồn kho tại giàu tham dự án đấu thô lỗ giảm khoẻ, trong suốt khi dư nợ nần tín dụng có xu hướng tăng.

Tồn kho BĐS
So với tháng 12 năm ngoảnh , tồn kho BĐS nhỉ giảm 13.400 tỷ đồng, tương đương 26,33%
Tại hội nghị sơ chướct 6 tháng đầu năm diễn ra chiều 21/7, Bộ Xây tham dựng cho hay, trong suốt bán đầu năm 2016, Hà Nội có chừng 7.800 trao nhích vách làm , Tp.HCM có chừng 7.500 trao nhích vách làm .
Tính tới 20/6/2016, giá như trừng trị tồn kho bất cồn sản đương chừng 37.489 tỷ đồng, giảm 13.400 tỷ đồng so với tháng 12/2015, tương đương 26,33%.
So với cận 2 năm trước, giá như trừng trị tồn kho BĐS nhỉ giảm đặt 1/2, tương ướng với chừng 74.000 tỷ đồng vào tháng 12/2014.
Theo Bộ Xây tham dựng, chướct trái áp giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng tâm tính tới tháng 5/2016 đạt tổng mạng tiền nhỉ cam chướct là 34.475 tỷ đồng, nhỉ áp giải ngân 24.243 tỷ đồng.
Trong đó, đối xử với cá nhân dịp , hộ gia đình nhỉ ký hạp đồng cam chướct cho vay 54.570 hộ với mạng tiền là 26.701 tỷ đồng, nhỉ áp giải ngân 54.064 hộ với mạng tiền là 19.998 tỷ đồng. Với tổ chức, doanh nghiệp nhỉ cam chướct cho vay 60 tham dự án với mạng tiền là 7.774 tỷ đồng, áp giải ngân 60 tham dự án với dư nợ nần là 4.884 tỷ đồng.
Về lao chừng tăng trưởng chung thứ ngành, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, trong suốt 6 tháng ngành xây tham dựng nhỉ tăng 8,8%, thứ tăng nào là cao nhất thuật từ bỏ năm 2010 trở lại đây .
Các chỉ mạng sản xuất ghê doanh và đơn mạng sản phẩm chính 6 tháng đầu năm 2016 thứ danh thiếp doanh nghiệp chọc Bộ Xây tham dựng đã giữ đặt thứ tăng trưởng ổn định, đạt 76.130 tỷ đồng, tương đương 47,2% chước hoạch, can kè với đồng kỳ năm ngoảnh .
Tỷ châu đô thị hóa hết nác đạt chừng 35,7%, quy hoạch chia khu đạt 73%, quy hoạch chung đô thị đạt 100%, quy hoạch xây tham dựng cạn thôn đạt 100%, quy hoạch chi máu đạt 33%. Diện tàng trữ bình phẩm bầy nhà ở rành quốc đạt chừng 22,3 m2 sàn/người, so với cuối năm 2015 tăng 0,3m2 sàn/người.