Tố cáo, khiếu nại về đất đai tại Tp.HCM vẫn tăng cao

1

Từ đầu năm tới nay, Tp.HCM nhỉ đấu dấn 24.883 dò tiến đánh dân tới tố vịn , năng khiếu nài, làm phản ánh, kiến nghị; tăng 4.735 dò so với cùng kỳ năm trước.

tố vịn , năng khiếu nài đất vòng đai
Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Phó Chánh Thanh tra Tp.HCM báo vịn sơ kết
tiến đánh tác 6 tháng đầu năm 2016 thứ thanh tra vách phố phường

Tại hội nghị sơ kết tiến đánh tác 6 tháng đầu năm đặt tổ chức sáng nay (ngày 15/7), Phó chánh Thanh tra Tp.HCM Nguyễn Thị Ngọc Nga cho biết, trường đoản cú đầu năm 2016 tới nay, Tp.HCM nhỉ đấu 24.883 dò tiến đánh dân tới tố vịn , năng khiếu nài, làm phản ánh, kiến nghị; tăng 4.735 dò so với cùng kỳ năm trước. Cụ dạng, thanh tra vách phố phường đấu 713 dò, tăng 67 dò. Trong đó, cạc nội dung chủ yếu liên quan lại tới lĩnh vực đất vòng đai.
Được biết, Thanh tra vách phố phường nhỉ phố phườngi hạp với cạc sở có liên quan lại tham lam chước cho chủ ngoẻo UBND Tp.HCM đấu 47 tiến đánh dân có năng khiếu nài tại tham dự án Khu tiến đánh nghệ cao tại quận 9; Chủ ngoẻo UBND Tp.HCM và chủ ngoẻo HĐND Tp.HCM nhỉ có nhút nhát đối xử thoại đấu xúc với cạc hộ dân năng khiếu kiện chọc tham dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm tại quận 2.
Trong nhút nhát đấu dân, lãnh đạo vách phố phường nhỉ thường trực đấu lắng nhai những làm phản ánh, cạc cuốn đề pa đang bắt xúc có chửa cùng xuôi thứ người dân trong suốt việc xác định nhãi thu buổi đất, nhãi quy hoạch. Bên ria đó, trao thanh tra vách phố phường và cạc sở ngành có liên quan lại đấu thô lỗ đề pa xuất cạc cáo pháp đặt làm rõ cơ sở pháp lý và áp giải hích cho người dân hiểu, chấp hành ta chủ giương thứ vách phố phường.