Tiếp tục “bêu tên” 13 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất kéo dài

3

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa đả khai danh sách danh thiếp doanh nghiệp nợ nần thuế má , chi phí kéo trường đợt VI năm 2016. Cụ trạng thái , có 13 doanh nghiệp nợ nần tiền thuê đất bị đả khai danh sách với tổng mạng tiền nợ nần hơn 35 tỷ cùng.

Nợ tiền sử dụng đất
TP. Hà Nội bêu thằng 13 đơn vị nợ nần tiền thuê đất kéo trường. Ảnh minh họa

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa đả khai danh sách đợt VI năm 2016 danh thiếp doanh nghiệp nợ nần thuế má , chi phí kéo trường. Cụ trạng thái , có 13 đơn vị nợ nần tiền thuê đất bị đả khai danh sách với tổng mạng tiền nợ nần hơn 35 tỷ cùng.
Bao gồm: Công ty TNHH MTV Mai Động nợ nần hơn 12,5 tỷ cùng; Công ty TNHH Sản xuất và yêu thương mại Vĩnh Thành ta nợ nần hơn 2,26 tỷ cùng; Công ty CP Xây tham dựng và đầu tư 122 Vĩnh Thịnh nợ nần hơn 4,8 tỷ cùng; Công ty TNHH MTV Xuất gia nhập khẩu và đầu tư xây tham dựng vạc triển Hà Nội nợ nần hơn 3,4 tỷ cùng; Công ty CP Tập đoàn điện tử đả nghiệp Việt Nam nợ nần hơn 2,1 tỷ cùng; Công ty CP Ô tô Xuân Kiên – VINAXUKI nợ nần hơn 1,65 tỷ cùng; Công ty CP Thương mại du lịch và hội trợ triển lãm quốc tế nợ nần hơn 1,73 tỷ cùng.
Trước đó, trong suốt năm 2015, Cục Thuế Hà Nội hẵng tiến hành ta 7 đợt đả khai danh sách nợ nần thuế má với danh sách 588 đơn vị và 40 tham dự án nợ nần tiền sử dụng đất to . Kết trái là Cục Thuế Hà Nội hẵng thu bay ngân sách mạng tiền cận 1.771 tỷ cùng, cầm trạng thái , có 30 đơn vị nạp cả nợ nần (18/588 doanh nghiệp nạp cả nợ nần thuế má , chi phí và 12/40 tham dự án nạp cả nợ nần tiền sử dụng đất).