Thu về hơn 25,6 tỷ đồng từ đấu giá 9 lô đất tại phường Trung Văn

5

Vừa qua, tại trụ sở UBND bầy Trung Văn, Ban Quản lý tham lam gia án quận phối hiệp với Công ty CP tiếp ví mạng 5 – Quốc gia tổ chức phiên tiếp ví quyền sử dụng đất đối xử với 9 lô đất chọc khu ĐG1, ĐG2 bầy Trung Văn.

Đấu ví đất
Phiên tiếp ví quyền sử dụng đất đối xử với 9 lô đất chọc khu ĐG1, ĐG2

Dự làm chứng kiến nhút nhát tiếp ví có Phó Chủ ngoẻo UBND quận Nguyễn Trường Sơn; cạc với chí bừa diện đơn mạng buồng, ngành UBND quận; lãnh đạo Đảng ủy và UBND bầy Trung Văn.
Tham tham lam gia phiên tiếp ví khu đất ĐG2 Trung Văn có 22 cá nhân dịp đủ điều kiện đăng tải ký tham lam gia tiếp ví . Mức ví khởi điểm ngữ 3 lô đất chọc khu ĐG1 là 39,6 triệu với /m2; của ví khởi điểm ngữ nhón 01 khu ĐG2 với 4 lô đất là 32 triệu với /m2; của ví khởi điểm ngữ nhón 02 khu ĐG2 với 2 lô đất là 22 triệu với /m2. Được biết, rành cỗ khu đất có diện tàng trữ 604,5m2, mỗi một thửa có diện tàng trữ từ vứt 62m2 tới 73,8m2 nhỉ đặt đầu tư hò chừng với cỗ (vỉa hè, lối nội cỗ , cây xanh, lối điện, hệ thống gấp, thoát nước).
Phiên tiếp ví theo nhón cạc thửa đất có với ví khởi điểm và bước ví , tiếp ví lạ hình củac vứt phiếu kín đơn vòng tiếp ví cho ắt cả cạc thửa đất trong suốt với đơn nhón đất. Sau đó, kết trái phiên tiếp ví đặt làm khai liền sau khi cả thời buồng vứt phiếu trên cơ sở cạc phiếu tham lam gia tiếp ví hiệp châu lệ có ví vứt hiệp châu lệ. Theo đó, người trúng tiếp ví đặt quyền lựa lô đất trong suốt nhón đất theo của tự ưu tiên người giả ví cao nhất lựa lựa trước.
Kết trái phiên tiếp ví như sau:
Với 3 lô đất chọc khu ĐG 1: Có đơn nhà đầu tư giả 42,1 triệu/m2 và hai nhà đầu tư giả cạc của ví 41,1 triệu/m2 nhỉ trúng tiếp ví .
Với 4 lô đất chọc nhón 1 khu ĐG 2: Có đơn nhà đầu tư giả 55 triệu/m2 nhỉ trúng tiếp ví 2 lô đất, đơn nhà đầu tư giả 54 triệu/m2 và đơn nhà đầu tư giả 51 triệu/m2 nhỉ trúng tiếp ví .
Với 2 lô đất chọc nhón 2 khu ĐG 2: Nhà đầu tư giả 23 triệu/m2 và nhà đầu tư giả 23,5 triệu/m2 nhỉ trúng tiếp ví .
Tổng mạng tiền thu đặt qua tiếp ví 9 lô đất chọc khu ĐG1, ĐG2 bầy Trung Văn đạt trên 25,6 tỷ với .