Thủ tướng đồng ý mở rộng và nâng cấp đô thị tại 7 tỉnh

0

Thủ tướng mạo Chính che cùng ý đề pa xuất Dự án “Mở rộng nâng gấp đô thị Việt Nam” tại 7 tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre, Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu.

Thủ tướng mạo Chính che trao Bộ Xây tham lam gia ng và UBND danh thiếp tỉnh nêu trên là cơ quan lại chủ quản lí ngữ danh thiếp tham lam gia án vách phần; đấu thu ý kiến danh thiếp cơ quan lại liên quan lại, chịu trách nhiệm lập và hoàn trả tbây giờ Báo vin đề pa xuất chủ giương đầu tư.
tham lam gia án mở rộng nâng gấp đô thị Việt Nam
Thủ tướng mạo cùng ý đề pa xuất tham lam gia án “Mở rộng nâng gấp đô thị Việt Nam” tại 7 tỉnh. Ảnh minh họa
Thực bây giờ yêu cầu ngữ Chính che, Bộ Xây tham lam gia ng tham lam gia tham lam gia án với vai trò phối ăn nhập, hỗ trợ nâng cao hay lực tổng trạng thái cho danh thiếp đô thị tham lam gia tham lam gia án. Kinh chi phí tham lam gia án vách phần do Bộ Xây tham lam gia ng quản lí lý từ bỏ nguồn nguyên cáo trợ chẳng hoàn trả lại.
Thủ tướng mạo Chính che trao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối ăn nhập với danh thiếp cơ quan lại liên quan lại thẩm định Báo vin đề pa xuất chủ giương đầu tư; đệ trình Thủ tướng mạo Chính che xem xét, phê chuẩn y chủ giương đầu tư theo đúng quy định bây giờ hành ta .