Thủ tục cấp giấy phép xây dựng: Nhiêu khê khó bỏ!

2

TS. Phạm Sỹ Liêm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây tham gia ng, Phó tổng hội Xây tham gia ng Việt Nam cho rằng, có những việc chả liên quan lại tới gấp phép kể mà doanh nghiệp hả bị “hạn vậnh gia tộce” làm chết thời buồng, 3-4 tháng chả khúc việc gấp giấy phép kể xây tham gia ng (GPXD) cho đơn tham gia án.

Liên quan lại tới cuốn đề pa gấp giấy phép kể xây tham gia ng, TS. Phạm Sỹ Liêm dấn khoẻ rằng, việc gấp GPXD là sực nức đặt kiểm tra việc tuân thủ thủ danh thiếp quy định bay kỹ kể cũng như danh thiếp quy định bay pháp luật khác có liên quan lại tới việc xây tham gia ng hạn vậng danh thiếp chủ tham gia án.
Ông Liêm cho biết, làm tham gia án phải có người kiểm tra. Ý kiến bãi quăng quật gấp GPXD là quan lại điểm hoàn trả rành sai lộn, chả hiểu trang mục mục ăn tiêu gấp phép kể xây tham gia ng là gì. GPXD trên rành cầm giới đề pa u phải có vì thế chả có chuyện ở Việt Nam lại chả có.
Cũng theo ông Liêm, ở danh thiếp nác , gấp GPXD chỉ là khởi đầu hạn vậng đơn quá đệ trình, có nghĩa là sau khi gấp phép kể thời có việc thanh tra, kiểm tra việc thực bây giờ có đúng giấy phép kể chả và sau khi hoàn trả vách xây tham gia ng thời phải nghiệm thu xem chướct trái xây tham gia ng đó có đúng giấy phép kể chả, sau đó mới đặt gấp giấy phép kể đặt sử nhửng công đệ trình.

thủ thô lỗ lã gấp giấy phép kể xây tham gia ng
GPXD trên rành cầm giới đề pa u phải có vì thế chả có chuyện ở
Việt Nam lại chả có. Ảnh: Minh Thư

Công tác thanh tra tham gia án ở danh thiếp nác cũng rất đơn giản, chả hạn vận như ở Hoa Kỳ, khi gấp GPXD, cơ quan lại chẳngc hay thường thu đơn mạng tiền hạn vậng đơn vị xin gấp phép kể đặt trong suốt quá đệ trình thực bây giờ tham gia án sẽ thuê tư cuốn tới kiểm tra, thanh tra rồi báo đại cáo cho cơ quan lại gấp phép kể , phải phạt bây giờ có sai phạm thời cơ quan lại gấp phép kể sẽ vào cược .
Vị nè công giá như, công tác gấp GPXD ở Việt Nam đương có chửa nghiêm ở giàu điểm, ví nhử theo Luật Xây tham gia ng, phải muốn gấp phép kể thời phải kiểm tra tham gia án đầu tư xây tham gia ng có khả thi chả, trong suốt khi đó việc kiểm tra tham gia án đầu tư là hạn vậng ngành khác chẳng chả phải hạn vậng ngành xây tham gia ng, tuy nhiên doanh nghiệp hả căn cứ phải báo đại cáo, như cầm là “hành” doanh nghiệp khiến gia tộc làm phản ứng.
Ông Liêm chia tàng trữ, việc gấp GPXD chỉ cần kiểm tra bòn chước có đúng ăn tiêu chuẩn mực nhà nác chả, đất vành đai có đủ thủ thô lỗ lã chả, có đảm biểu buồng cháy sửa cháy chả, có hình hưởng tới xung quan lạih chả,…. chẳng đâu phải kiểm tra tham gia án đó lỗ lã lời cầm nè . Việc nè chả liên quan lại tới cơ quan lại gấp phép kể mà “hạn vậnh gia tộce” doanh nghiệp, làm chết thời buồng, 3-4 tháng chả khúc việc gấp GPXD cho đơn tham gia án, trong suốt khi danh thiếp nác như Singapore chỉ mấy tiếng cùng hầu hả áp giải quyết khúc.
Vì cầm, ông Liêm cho rằng cần phải sửa tự gốc là Luật Xây tham gia ng vì Luật nè có giàu cái đem tâm tính “ôm” việc, quyền hạn vận vì thế mới có chuyện cơ chế “xin – cho” ở ngành xây tham gia ng.
“Tôi chộ rất khó. Từ quy hoạch cũng “ôm”, tham gia án đầu tư cũng “ôm”… mà hoàn trả rành chả phải việc hạn vậng Luật Xây tham gia ng vì quy hoạch đương có giàu loại quy hoạch miền, quy hoạch ngành”, ông Liêm nói.
Một cuốn đề pa bất cập khác trong suốt việc gấp GPXD mà ông Liêm chỉ ra đó là ở nác ta việc gấp GPXD chả thực bây giờ đơn cửa mà doanh nghiệp phải bay khắp chốn tự buồng cháy sửa cháy tới vá trường… lấy đủ giấy tờ bay nạp cho đơn vị gấp GPXD rồi mới đặt gấp GPXD.
Bên mép đó, ông Liêm cho biết, nội dung kiểm tra đặt gấp GPXD là gì cần quy định rõ ràng, cầm dạng, chẳng chả phải căn cứ đặt cơ quan lại gấp phép kể tự “sáng tác” ra, “hạch” doanh nghiệp đặt gia tộc “bôi trơn” thời mới áp giải quyết chóng.