Thu tiền thuê đất với các doanh nghiệp sử dụng đất tại bãi sông Hồng

1

Ngày 15/12, UBND TP. Hà Nội hử ban hành ta Văn bản bay việc lâm thời thu tiền thuê đất đối xử với danh thiếp doanh nghiệp còn sử dụng đất tại khu vực bãi sông Hồng, bầy Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

bãi sông Hồng
Tạm thu tiền thuê đất với danh thiếp doanh nghiệp còn sử dụng đất tại bãi sông Hồng
Theo đó, UBND TP. Hà Nội hử chấp xuôi đề pa xuất hạng Liên ngành: Cục Thuế Thành ta phố phường, Sở Tài vốn và Môi dài, Sở Tài chính tại Tờ đệ trình mạng 73605/TTrLN-CT-QLĐ ngày 23/11/2016.
UBND TP. Hà Nội trao Sở Nông nghiệp và Phát triển cạn thôn tham lam chước đề pa xuất thực bây giờ việc điều chỉnh Quy hoạch buồng chống lũ sông Hồng, khu vực Hà Nội theo chủ giương hạng Thủ tướng tá Chính che tại Quyết định mạng 257/QĐ-TTg, ngày 18/02/2016.
Sở Tài vốn và Môi dài chủ trì và phố phườngi ăn nhập với danh thiếp Sở, danh thiếp cơ quan tiền liên quan tiền thực bây giờ rà rà và đề pa xuất với UBND TP. Hà Nội cho danh thiếp tổ chức sử dụng đất tại bãi sông Hồng, bầy Thanh Trì, quận Hoàng Mai theo quy định hạng Luật Đất vành đai .
Cục Thuế TP. Hà Nội lâm thời thu tiền thuê đất đối xử với danh thiếp doanh nghiệp còn sử dụng đất trong suốt hoạt cồn sản xuất ghê doanh tại miền bãi sông Hồng theo quy định hạng Luật Đất vành đai và nội dung hử đặt đề pa xuất tại Tờ đệ trình mạng 73605/TTrLN-CT-QLĐ ngày 23/11/2016; Khi hử có Quyết định cho thuê đất thời thực bây giờ tróc nã thu tiền thuê đất (nếu có) theo quy định.
UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo Phòng Tài vốn và Môi dài quận cung gấp danh thiếp am hiểu tin bay ái tình trạng sử dụng đất hạng danh thiếp Doanh nghiệp tại bãi sông Hồng trước ngày 01/3 dãy năm cho cơ quan tiền thuế má đặt làm cơ sở tâm tính và lâm thời thu tiền thuê đất theo quy định; Riêng với năm 2016, thực bây giờ việc cung gấp am hiểu tin nêu trên muộn nhất vào ngày 18/12.