Thu hồi thừa diện tích đất của dân để giải phóng mặt bằng

0

Theo quyết định thu buổi đất nhỉ đặt huyện Gia Lâm phê chuẩn y năm 2011, diện tàng trữ đất thu buổi hèng 18 hộ dân cgia tộcc tổ dân phố xá Thành ta Trung, Trâu Quỳ là 967,3m2. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, danh sách thu buổi đất thực tế lên tới 1,789m2 (thu buổi dư 821,7 m2). Việc nào là nhỉ khiến giàu gia đình sa vào hếtnh chết trắng nhà cửa.

Theo làm phản ánh hèng 18 hộ dân xóm Thành ta Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, hòng hết danh thiếp gia đình đâm mạngng tại đây tự trước năm 1990. Đất ở hèng danh thiếp hộ nhỉ đặt nhà nác vội giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất tự năm 2004. Nhưng năm 2011, khi UBND huyện Gia Lâm tiến đánh ba quyết định sẽ thu buổi đất hèng 18 hộ dân đặt làm đàng dẫn vào khu đất tiếp chuyện ví Trâu Quỳ thời danh thiếp hộ dân đề pa u cùng xuôi chấp hành ta chủ giương, chính sách hèng huyện đem ra.
Vì tham dự án bị muộn tiến chừng, do vậy tới tháng 3/2016, UBND huyện Gia Lâm mới chính thức niêm yết pnhang án bồi thường, hỗ trợ đối xử với 18 hộ dân bị chết đất. Đáng nói, theo bảng tiến đánh ba nào là, mạng đất phải thu buổi hèng 18 hộ dân băng đặt bật lên cận vội cặp so với quyết định thu buổi đất năm 2011.
Ông T (người dân chết đất) cho hay, tổng diện tàng trữ căn nhà ông 87m2, như vậy nếu như theo quyết định thu buổi đất năm 2011 thời gia đình ông chỉ chết 52m2. Nhưng nếu như theo pnhang án mới, nhà ông chết hết hết căn nhà. Đất hèng gia đình ông là đất nhang hỏa, do ông bà tổ tiên đặt lại, bây bây giờ Huyện thu buổi theo pnhang án niêm yết mới thời nhà ông coi như chết trắng.
Theo ông T, sau khi dấn đặt pnhang án mới, ông nhỉ giàu dò hội với ban áp giải phóng bình diện tày đặt làm rõ diện tàng trữ thu thêm đặt căn căn cứ vào quyết định nào là, nhỉ đặt Thành ta phố xá phê chuẩn y hay có chửa ? Nhưng tông cỗ chẳng giả lãi đặt cốc hỏi hèng người dân. Do đó, chúng mình nghi ngờ ngờ có điều gì chết ắt ở đây.

Huyện Gia Lâm chủ giương thu buổi đất thổ cư đương ở hèng dân mở rộng
đàng tiếp chuyện đấu vào khu tiếp chuyện ví đất Trâu Quỳ

Tương tự, bà Y (người dân xóm Thành ta Trung) bắt xúc cho biết, khu đất tiếp chuyện ví nào là bây giờ nhỉ hoàn trả vách ta khúc hè chừng, đương phần đất lấy hèng 18 hộ dân chỉ đặt làm đàng dẫn vào tham dự án. Trong khi đó, danh thiếp h nhà bà chừng 100m2, huyện nhỉ xây tham dựng 2-3 đàng dẫn vào khu đất tiếp chuyện ví . Do đó, chẳng có lý gì gia tộc lại muốn thu buổi thêm 821,7m2 đặt mở rộng đàng dẫn. Đặc biệt, phần diện tàng trữ thu thêm nào là lại chẳng đúng theo quyết định thu buổi đất nhỉ ban hành ta .

Mức ví đề pa n rồng bù thấp

Các hộ dân xóm Trung Thành ta chẳng chỉ nghi ngờ ngờ bay pnhang án thu buổi đất hèng UBND huyện Gia Lâm mà đương bắt xúc vì pnhang án tâm tính ví bồi thường đất giả cho dân quá rẻ bình diện. Cụ dạng, ví bồi thường huyện chi giả cho dân dao chừngng tự 10-11 triệu cùng/m2. Được biết, của ví nào là tày đúng sườn ví bồi thường hèng vách ta phố xá quy định. Nhưng đây là pnhang án tâm tính ví năm 2011. Từ đó tới nay ví đất vòng đai nhỉ có giàu biến chừngng. Vì vậy, nếu như bồi thường theo ví nào là thời danh thiếp hộ dân sẽ chẳng dạng đủ tiền đặt mua đất và mua nhà tái định cư.
Bà L cho hay, khi dấn pnhang án bồi thường, gia tộc nhỉ kịch bại làm phản đối xử . Lý do là do huyện bán đất tiếp chuyện ví cho dân với của ví 25-28 triệu cùng/m2. Với những lô đất bình diện đàng xinh xắn ví lên tới 30 triệu cùng/m2. Thế mà, huyện chỉ giả cho dân có 10-11 triệu cùng/m2. Mức ví nào là quá bèo bọt. Chẳng hèn như pnhang án hèng gia đình bà L, chết 82,7m2 đặt đề pa n rồng bù 539,8 triệu cùng. Với mạng tiền nào là, bà chẳng mua đặt cái tái định cư. Bà L bắt xúc cho biết: “Người dân chúng mình sẽ chẳng bàn trao bình diện tày nếu như như chẳng đặt đề pa n rồng bù thỏa đáng”.
Theo ông B (người dân xóm Thành ta Trung), trước đây khi hội với ban áp giải phóng bình diện tày huyện, những hộ dân nhỉ rất bắt xúc bay của ví bồi thường. Song, tông hộ yêu cầu người dân nếu như muốn đề pa n rồng bù ở của cao hơn thời phải làm chứng minh đặt ví bán đất trên thị dài ria khu vực là bao nhiêu thời mới có căn căn cứ tâm tính ví . Thế do vậy, chúng mình lấy căn căn cứ là ví đất tiếp chuyện ví mà huyện bán cho danh thiếp nhà đầu tư. Vì khu đất tiếp chuyện ví đó đương nằm liền ria nhà dân xóm Thành ta Trung. Tuy người dân nhỉ có đề pa xuất mà huyện có chửa có cốc giả lãi cầm.
Theo chừng hiểu hèng PV đặt biết, UBND huyện Gia Lâm thu buổi đất hèng 18 hộ dân đặt làm con đàng dẫn vào khu đất tiếp chuyện ví 31 ha Trầu Quỳ. Hiện tại, khu đất nào là nhỉ hoàn trả vách ta khúc hè chừng và phân lô, bán phông nền cho danh thiếp nhà đầu tư. Từ năm 2011-2012, huyện nhỉ tổ chức tiếp chuyện ví đất với của ví khởi điểm là 18 triệu cùng/m2.