Thu hồi ngay 15/150 dự án du lịch chây ì tại Bình Thuận

0

Có giàu tham gia án dãy chục năm qua chẳng triển khai do chủ đầu tư thiếu tiềm lực bay giỏi chính, thiếu tbây giờ chí và thậm chí có tham gia án chỉ đợi chờ thời cơ đặt qua sang nhượng chừng lãi.

thu buổi tham gia án du lịch
UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thu buổi 15 tham gia án có chửa triển khai xây tham gia ng. Ảnh: CafeLand

Mới đây, Phó chủ ngoẻo UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thành Tâm có kết luận yêu cầu danh thiếp sở, ngành thu buổi liền 15 tham gia án du lịch chây ì giàu năm chẳng triển khai, riêng ở TP. Phan Thiết có 7 tham gia án. Bên mé đó, gia hạn vận cho danh thiếp tham gia án còn lại tới cả tháng 12/2016 nếu như đã chẳng triển khai sẽ đấu thô lỗ thu buổi.
Sở KH – ĐT Bình Thuận cho biết, rành tỉnh bây giờ có 388 tham gia án du lịch còn tiệm lực đầu tư với tổng nguyên đầu tư trên 54.000 tỉ cùng và tổng diện tàng trữ hơn 6.000 ha. Trong đó, 171 tham gia án hoàn trả vách và đi vào hoạt cồn, 67 tham gia án còn triển khai xây tham gia ng và có tới 150 tham gia án có chửa triển khai.
Đặc biệt, có giàu tham gia án dãy chục năm qua chẳng triển khai do chủ đầu tư thiếu tiềm lực bay giỏi chính, thiếu tbây giờ chí và thậm chí có tham gia án chỉ đợi chờ thời cơ đặt qua sang nhượng chừng lãi.