Thống nhất chủ trương cải tạo chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm

3

Mới đây, UBND TP. Hà Nội ban hành ta Thông báo lan truyền đạt chướct luận mực tàu đệp dạng lãnh đạo UBND vách ta phố xá bay việc triển khai Dự án đầu tư xây tham dựng cải tạo chỉnh trang khu vực loanh quan tiềnh hầu Hoàn Kiếm.

hầu hoàn trả kiếm
Cải tạo, chỉnh trang khu vực xung loanh quan tiềnh hầu Hoàn Kiếm (Ảnh: Infonet)
Theo đó, UBND TP. Hà Nội thống nhất chủ giương trao UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư tổ chức lập và thực bây giờ tham dự án đầu tư xây tham dựng cải tạo chỉnh trang khu vực loanh quan tiềnh hầu Hoàn Kiếm gồm 03 hạng trang mục chính trong suốt 1 tham dự án: cải tạo, nâng gấp lối chừng, hè, thoát nác vườn hoa và duy tu phần kè hầu hư hỏng loanh quan tiềnh hầu Hoàn Kiếm; chiếu tướng sáng trang trí loanh quan tiềnh hầu Hoàn Kiếm; cải tạo cảnh quan tiền, cây xanh loanh quan tiềnh hầu Hoàn Kiếm tày nguồn nguyên ngân sách mực tàu quận, theo đúng đệ trình tự, thẩm quyền, thủ thô lỗ và quy định bây giờ hành ta mực tàu Nhà nác , vách ta phố xá.
Trong đó, hạng trang mục chiếu tướng sáng trang trí loanh quan tiềnh hầu Hoàn Kiếm do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun group) giỏi trợ ghê phí; khi thực bây giờ có nghiên cứu bòn chước khu vực Nhà ga C9 (tạm thời chửa thi đả xây tham dựng khúc vỉa hè này).
Giao UBND quận Hoàn Kiếm tiến hành ta đệp hạp cạc nghiên cứu bòn chước mực tàu cạc đơn vị tư cuốn, lượm lượm hoàn trả chỉnh hầu sơ bòn chước và tham dự án đầu tư theo quy định (bảo đảm cùng cỗ , chồng cây , bền vững); gửi phương án bòn chước đặt xin ý kiến mực tàu cạc tổ chức xã hội nghề nghiệp nghiệp liên quan tiền, cạc chăm gia, nhà hoa học, nhà nghiên cứu, cọng cùng dân cư và Hội cùng kiến trúc quy hoạch vách ta phố xá; xin ý kiến mực tàu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và cạc cơ quan tiền liên quan tiền thống nhất phương án bòn chước theo quy định.
Các nội dung lấy ý kiến, báo viện UBND TP. Hà Nội và Thường thường trực Thành ta ủy xem xét chấp thuận; đệ trình thẩm định và phê chuẩn y tham dự án đầu tư khúc trước Tết Nguyên đán năm 2017; khởi đả xây tham dựng sau Tết Nguyên đán năm 2017 và hoàn trả vách ta xây tham dựng (phấn nối khúc trước ngày 30/4/2017).