Thiết kế đô thị riêng cho 2 nút giao thông trọng điểm tại Sài Gòn

14

Mới đây, UBND Tp.HCM hử chuẩn y nhiệm vụ bòn chước đô thị riêng, khu vực nút trao am hiểu Vành vòng đai 2 – cao lao Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây và khu vực nút trao am hiểu Vành vòng đai 3 – cao lao Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỷ châu 1/500.

Nút trao am hiểu
Nút trao am hiểu Vành vòng đai 2 – cao lao Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Cụ trạng thái , với đô thị riêng khu vực nút trao am hiểu Vành vòng đai 2- cao lao Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, những khu vực chửa có quy hoạch chia khu, quy hoạch chi máu hoặc những khu vực có quỹ đất to đặt thu buổi đặt chuyển tráo chức hay, bòn chước đô thị sẽ đặt xem xét áp dụng chẳng buồng quy hoạch bây giờ bừa.
Khu phức hạp, khu nhà ở đặt tổ chức theo hướng giảm mật chừng xây tham gia ng, phân phát triển chừng cao với chừng lùi phù hạp và tạo chẳng buồng mở chướct hạp với cảnh quan tiền kênh rạch tự nhiên mực tàu khu vực bòn chước. Với những khu nhà ở bây giờ hữu có bấu trúc đô thị cùng cỗ , hoàn trả tbây giờ, phù hạp cảnh quan tiền kiến trúc thời sẽ đặt giữ vốn liếng bây giờ trạng.
Đối với khu vực cửa ngõ vách phố phường, có kín bày văn hóa lan truyền thống và cảnh quan tiền sông nác sẽ đặt biểu tồn, khai thoái thác tối đa cạc yếu tố cảnh quan tiền sông nác , cạc chừng cạch ly cây xanh, cạc nút trao am hiểu to đặt tăng chẳng buồng mở.
Đối với đô thị riêng khu vực nút trao am hiểu Vành vòng đai 3- cao lao Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây và khu vực xót thương mại – xê vụ chướct hạp nhà ở cao chừng sẽ đặt tổ chức dãy tuyến lối cao lao Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng giảm mật chừng xây tham gia ng, phân phát triển chừng cao, với chừng lùi phù hạp và tạo chẳng buồng mở chướct hạp với cảnh quan tiền kênh rạch tự nhiên. Những tiến đánh đệ trình cao chừng dãy trục lối cao lao tại khu vực nút trao am hiểu (khu chức hay lếu hạp) giảm dần chiều cao vào phía trong suốt .
Đồng thời, khu vực quy hoạch cũng hình vách khu nhà ở thấp chừng kín bày sông nác đặt khai thoái thác tối đa địa hình bây giờ trạng giàu kênh, rạch khu vực nghiên cứu, đảm biểu hài hòa với chẳng buồng cao chừng nằm dãy tuyến cao lao và cạc tham gia án luôn kề; tạo lập khu vực cửa ngõ kín bày phía Đông mực tàu vách phố phường với cảnh quan tiền bây giờ bừa, xinh xắn mắt.
Còn khu tiến đánh viên cây xanh đệp trung khu vực chuyển đấu tự bến xe sông Tắc là đơn trong suốt những điểm dấn quan tiền coi trọng tại nút trao am hiểu nào.
Ngoài ra, vách phố phường cũng sẽ ba trí cạc tiến đánh đệ trình kiến trúc điểm dấn, kiến trúc tượng đài hoa tại những vị trí quan tiền coi trọng như khu tiến đánh viên cây xanh đệp trung, khu chức hay đất lếu hạp; đề pa xuất biểu tồn và phân phát huy những khu vực cảnh quan tiền, những khu vực có ý nghĩa bay văn hóa, lịch sử như khu vực cảnh quan tiền rạch Mương Củi, sông Nước Đục,…