Thị trường nhà ở New Zealand bùng nổ trở lại

2

Theo am hiểu tin tự Bloomberg, trong suốt 2 năm qua phông nền ghê tế hạng New Zealand hử tăng trưởng với lao chừng dãy năm sít nhất nhờ vả sự bùng nổ trở lại hạng ngành xây dựng.

Ngành xây dựng New Zealand
Nền ghê tế New Zealand tăng trưởng khoẻ nhờ vả sự bùng nổ hạng thị dài nhà ở

Sự bùng nổ hạng thị dài nhà ở hử thúc ập ghê tế New Zealand. Có trạng thái nói, đây là giai khúc phạt triển sít sít nhất hạng quốc gia nào.
Quý II/2016 đặt công vết bởi vì sự tăng trưởng 1,9% trong suốt lĩnh vực sản xuất dãy hóa, xây dựng. Sự bùng nổ hạng thị dài nhà ở hỗ trợ tăng trưởng ngành xây dựng am hiểu qua việc tăng sản cây xi măng sản xuất và am hiểu qua danh thiếp trao nhách bất chừngng sản trên thị dài cũng như xây dựng giàu nhà mới hơn.
Cụ trạng thái , mạng cây nhà ở xây dựng mới tăng 5% so với quý giá đầu tiên. Lĩnh vực sản xuất có sự tăng trưởng khoẻ, chủ yếu trong suốt lĩnh vực sản xuất xi măng và bê tông. Lĩnh vực nhách vụ đoạt chừng 70% phông nền ghê tế, tức tăng 0,7%.