Thị trường địa ốc Canada có thể bị báo động đỏ

2

Cơn mạngt ví nhà ở hai vách phường phố mắc hường là Toronto và Vancouver còn lan qua giàu địa phương khác mực Canada và có nguy cơ dẫn tới ái tình trạng báo cồn hường , bất chấp dãy xê ri chính sách vừa có tiệm lực mực chính che nác nào đặt hè nhiệt thị dài địa ốc.

Thị dài nhà đất Canada
Thị dài nhà đất Canada có dạng bị báo cồn hường . Ảnh: huffingtonpost

Theo ông Evan Siddall, Chủ ngoẻo kiêm Giám đốc điều hành ta Công ty Nhà ở và Thế chấp Quốc gia Canada (CMHC), cận đây CMHC quan lại áp chộ tiệm ứng “mạngt” ví nhà đất hả lan tỏa tự Toronto và Vancouver tới cạc thị dài lạm cận.
CMHC sẽ đem cuốn đề pa nào vào báo vịn tiến đánh ví thị dài BĐS mực Canada và sẽ tiến đánh ba vào ngày 26/10. Cụ dạng, CMHC có dạng sẽ đem ra cảnh báo hường đầu tiên cho rành thị dài nhà đất mực Canada.
Song, trái với cảnh báo bi quan lại mực CMHC, chăm gia ghê tế Andrew Carbacho-Burgos mực Moody’s Analytic dấn định, thị dài nhà đất Canada sẽ hè nhiệt đáng trần thuật do ví nhà đất ở Toronto và Vancouver sẽ giảm, xuất phân phát tự cạc chính sách mực Chính che liên bang và cạc tỉnh bay thị dài nhà đất nép đầu có tiệm lực.
Vừa qua, Chính che Canada đem ra đơn xê ri cầm tráo trong suốt yêu cầu bay điều kiện cho vay mua nhà và chính quyền đơn mạng tỉnh có thị dài BĐS phân phát triển rét như Vancouver mực tỉnh British Columbia, mới áp của thuế khoá 15% đối xử với cạc trao nhách có liên quan lại tới tới người nác ngoài, trong suốt đó chủ yếu là cạc nhà đầu tư Trung Quốc.
Theo chăm gia Doug Porter chọc ngân dãy BMO, cạc cáo pháp nào mới chỉ tác cồn lên đơn mạng khu vực, có chửa dạng tác cồn lên ví nhà đất trên rành quốc. Cơn “mạngt” mực thị dài nhà đất Canada đã có chửa dạng hè nhiệt.
Để lách cạc chính sách trên, giàu nhà đầu tư Trung Quốc có dạng sẽ rời vứt Vancouver và chừng tới cạc khu vực khác mực Canada, gồm Montreal và Toronto.