Thị trường càng minh bạch càng hút vốn đầu tư

0

Kết trái nghiên cứu từ quăng quật Jones Lang LaSalle (JLL) đấu thô lỗ khẳng định “chân lý”: Thị dài bất cồn sản càng minh bạch càng thu cuốn hút giới đầu tư.

Kết trái nghiên cứu từ quăng quật JLL cho chộ , thị thường tại Châu Á Thái Bình Dương đặt công ví ở ngữ khá tốt bay tâm tính minh bạch. Úc là thị dài minh bạch nhất tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đây chẳng phải dò đầu tiên Úc leo lên vị trí ngữ hai trong suốt bảng tập hạng rành cầu (Anh, Mỹ và Úc liền tráo nơi cho rau giữa cạc vị trí dãy đầu). Thị dài Trung Quốc ngày càng mở cửa. Thượng Hải và Bắc Kinh đương tiến cận tới ngữ đặt coi là thị dài minh bạch.

thị dài minh bạch cuốn hút nguyên đầu tư
Nghiên cứu ngữ JLL chỉ rõ thị dài càng minh bạch càng cuốn hút nguyên đầu tư

Theo ông Lee Fong, Giám đốc Bô phận nghiên cứu thị dài JLL Châu Á Thái Bình Dương , thực tế đây hẵng chỉ là củng chuyện “con gà và trái trứng”. Khối cây đầu tư gia tăng sẽ thúc ập tâm tính minh bạch ngữ thị dài. Nếu chẳng có nguồn nguyên đầu tư thời việc duy trì tâm tính minh bạch ngữ thị dài trái thực là đơn thách ngữc. Nhật Bản là đơn ví nhử cho xu hướng nà. Cho tới cận đây Nhật Bản hẵng đương là đơn thị dài đầu tư nội địa biệt lập mà nay nác nà hẵng ép đầu ghi dấn sự cải thiện bay tâm tính minh bạch ngữ thị dài mà mà với sự tăng lên bay nguồn nguyên nác ngoài. Không phải ngẫu nhiên mà cạc thị dài đặt tập hạng “Rất minh bạch” và “Minh bạch” đoạt tới 70% ối cây đầu tư bất cồn sản trong suốt khu vực. Nơi nà có sự minh bạch, nhà đầu tư sờ soạng sẽ chừng tới , ông Lee Fong dấn định.
Nhu cầu tăng lên ngữ nhà đầu tư và khách khứa thuê nhà hẵng đóng vai trò gia tăng tâm tính minh bạch, mà chính che và cạc chính sách ngữ gia tộc cũng là những nhân dịp tố thúc ập chính. Các phương án ngữ Chính che như cải cạch hệ thống thuế má và tạo ra cạc cơ sở ác liệu cái thần hồn thường trực tuyến bay ối cây bán và cho thuê hẵng hùn phần to đem Đài Loan vào nhón cạc nác đặt công ví là “Minh bạch”.
Giới chăm hoa dấn định việc Anh rời quăng quật ối liên minh Châu Âu khiến giới đầu tư lo e sẽ kéo theo sự sút giảm ngữ thị dài bất cồn sản. Tuy nhiên, Anh nguyên là đơn thị dài bất cồn sản minh bạch, thậm chí đương đặt công ví là thị dài minh bạch nhất cầm giới do vậy hẵng đặt cạc nhà đầu tư, khách khứa thuê ưu ái.
Phương Uyên
(Nhịp sống thời đại)