Thị trường BĐS châu Á-Thái Bình Dương cải thiện tính minh bạch

4

Các nác lệ Á-Thái Bình Dương bây giờ đặt công giá như cao bay những nỗ lực cải tbây giờ tâm tính minh bạch cụm tự thị dài BĐS trong suốt thời buồng cận đây.

Theo báo bừa cáo Chỉ mạng minh bạch BĐS rành cầu (GRETI) mới nhất cụm tự hãng nghiên cứu Jones Lang LaSalle (JLL), khu vực lệ Á-Thái Bình Dương hỉ đạt đặt những bước tiến khoẻ mẽ bay quy đệ trình trao nhích, khuông pháp lý, quản ngại trừng phạt doanh nghiệp, đo lường tiệm suất và tâm tính sẵn có cụm tự ác liệu thần hồn .
Dữ liệu thần hồn thị dài BĐS đặt nâng cao chồng cây và khả hay đấu cận hỉ thúc ập tâm tính minh bạch đặt cải tbây giờ rõ vẻ tại danh thiếp nác lệ Á-Thái Bình Dương. Theo JLL, giàu quốc gia trong suốt khu vực hỉ ban hành ta danh thiếp điều luật, cỗ quy chuẩn mực đạo đức mới, cùng thời am hiểu qua danh thiếp sáng kiến xây dựng bền vững vàng , thân tbây giờ với muôi dài.
Đài Loan dẫn đầu trong suốt mạng danh thiếp thị dài lệ Á có lao chừng cải tbây giờ tâm tính minh bạch chóng nhất nhờ cậy cỗ luật thuế má đất mới đặt ban hành ta .

Tính minh bạch BĐS lệ Á-TBD cải tbây giờ chóng chóng
Thị dài BĐS Đài Loan có lao chừng cải tbây giờ tâm tính minh bạch chóng nhất lệ Á – Ảnh minh họa

Bên ria đó, những nỗ lực điều chỉnh quy định vay tín chấp mua nhà cụm tự ngân dãy trung ương cũng giúp Indonesia đạt đặt chỉ mạng minh bạch 2,69 – đơn vách ta tàng trữ khá chèn tượng trong suốt năm nay.
Tuy nhiên, thị dài BĐS lệ Á-Thái Bình Dương đã tồn tại những “vùng trũng” bay tâm tính minh bạch.
Myanmar là thị dài nhà đất bại minh bạch nhất lệ Á. Dù cải danh thiếp h chính trừng phạt và ghê tế hỉ đạt đặt những vách ta tựu đáng trần thuật , thị dài BĐS cụm tự nác nào chỉ đặt cải tbây giờ ở của vừa phải, có chửa xứng với tiềm hay. Bên o đó, chỉ mạng minh bạch cụm tự thị dài BĐS Việt Nam cũng bị tập hạng thấp.
Theo JLL, Top 3 cụm tự bảng tập hạng danh thiếp thị dài BĐS minh bạch nhất cầm giới dò dò chọc bay Anh, Australia và Canada. Các nác nói tiếng Anh giật lĩnh phần to danh thiếp vị trí đương lại trong suốt Top 10.
Đáng chua ý, Nhật Bản hỉ tiến thêm 7 bậc trần thuật tự báo bừa cáo GRETI năm 2014. JLL cũng tập Singapore và Hong Kong vào hai vị trí của 11 và 15, chọc tốp thị dài có chừng minh bạch hạng 2 trên rành cầu.
Nhóm thị dài có chừng minh bạch hạng 3 cũng xuất bây giờ đơn mạng bừa diện khác cụm tự lệ Á như Indonesia, Philippines, Thái Land và Hàn Quốc.
Liên Hương
(Theo Nhịp mạngng thời bừa)