Thêm một nhà đầu tư “bỏ” làm chung cư cũ tại Thái Nguyên

1

Tỉnh Thái Nguyên hỉ có Quyết định chấp xuôi việc xin rút đầu tư tham gia án Khu dân cư, nhà ở xã hội Mỏ Chè tại khu vực chung cư cũ bầy Mỏ Chè, vách phố xá Sông Công mực Công ty Cổ phần Đầu tư Xây tham gia ng và Thương mại Bắc Hà.

Được biết, ngày 23/9/2015 Công ty Cổ phần Đầu tư xây tham gia ng và yêu mại Bắc Hà đấu thô lỗ đặt UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chấp xuôi chủ giương đầu tư tham gia án Khu dân cư, nhà ở xã hội Mỏ Chè tại khu vực chung cư cũ bầy Mỏ Chè, vách phố xá Sông Công với diện tàng trữ sử dụng đất chừng 9,5ha. Tổng của đầu tư mực tham gia án chừng 168,2 tỷ cùng, sẽ đặt hoàn trả tbây giờ đem vào sử dụng từ bỏ quý báu II/2018.
Đây chẳng phải dò đầu tiên danh thiếp doanh nghiệp sau khi đặt chấp xuôi hỉ “bỏ” chẳng đấu thô lỗ thực bây giờ tham gia án đầu tư cải tạo danh thiếp khu chung cư cũ tại Thái Nguyên.
khu chung cư cũ ở Sông Công
Một trong suốt giàu khu chung cư cũ ở Sông Công hỉ xuống gấp chìm coi trọng

Đại diện Sở Xây tham gia ng Thái Nguyên cho biết, những khu chung cư thuật trên đề pa u đặt xây tham gia ng từ bỏ những năm 1970 – 1975, kết bấu xây tham gia ng đơn giản tới nay hỉ qua thời buồng 35 năm sử dụng. Đồng thời, những khu chung cư đó chẳng đặt duy tu biểu dưỡng, sửa sửa , cải tạo do vậy kết bấu danh thiếp đánh đệ trình hỉ xuống gấp nghiêm coi trọng, hoi nguy hiểm nguy túc trực đấu tới bụng tính căn số và giỏi sản mực danh thiếp hộ dân còn ở.
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bây giờ có 3 khu chung cư cũ là: Khu chung cư 5 chừng Phủ Liễn (bầy Hoàng Văn Thụ) gồm 1 nhà 5 chừng, xây tham gia ng trên khu đất chừng 0,2ha, tổng diện tàng trữ xây tham gia ng sàn là 2604m2, bây giờ có 80 hộ còn ở; Khu nhà ở 5 chừng (bầy Trung Thành, vách phố xá Thái Nguyên); Khu nhà ở 4 chừng (bầy Mỏ Chè, vách phố xá Sông Công, gồm 12 nhà 4 chừng, xây tham gia ng trên khu đất chừng 5,2ha, tổng diện tàng trữ sàn xây tham gia ng là 39.936m2, bây giờ có 672 hộ ở)
Từ cuối năm 2009 tới giữa năm 2010, danh thiếp cơ quan liêu chức hay liên đấu dấn đặt danh thiếp đề pa nghị từ bỏ phía Doanh nghiệp xin đặt đầu tư cải tạo chung cư cũ. Cụ trạng thái , Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và Công ty Xây tham gia ng và San phông Thái Nguyên lập tham gia án cải tạo nâng gấp khu nhà ở xếp trạng thái 4 chừng tại TX Sông Công; Công ty Cổ phần Kim Sơn, Công ty Cổ phần Xây tham gia ng và Phát triển nhà Song Điền lập tham gia án đầu tư Trung bụng yêu mại và chung cư Phủ Liễn tại bầy Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên), Công ty Cổ phần Bia và nác áp giải bòn Thái Nguyên lập tham gia án đầu tư xây tham gia ng nhà ở tại bầy Trung Thành (vách phố xá Thái Nguyên)…
Tuy nhiên, những doanh nghiệp nào đấu đấu rau “bỏ” tham gia án khiến danh thiếp khu chung cư cũ càng thêm xập xệ trước sự bất lực mực những hộ dân sống trong suốt đó.
NTV