Thái Nguyên: Gấp rút thẩm định các dự án hai bên bờ sông Cầu

1

Ngày 21/12, UBND tỉnh Thái Nguyên thoả có hồi làm việc với Hội đồng thẩm định cạc tham dự án chọc Đề án đầu tư xây tham dựng gấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu chướct hiệp hoàn trả tbây giờ thềm chừng đô thị hai phía bờ sông Cầu.

quy hoạch Thái Nguyên
TP. Thái Nguyên đặt quy hoạch phân phát triển 2 phía sông Cầu
Tại hồi làm việc, ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ ngoẻo UBND tỉnh Thái Nguyên thoả yêu cầu nhà đầu tư là Liên danh Tập đoàn Phúc Lộc – Tổng Công ty Xây tham dựng làm đệ trình trao am hiểu 8 đồng UBND TP. Thái Nguyên và cạc Sở, ngành liên quan liêu tăng cường phối hiệp đặt hoàn trả tbây giờ nốt đơn mạng thủ thô lỗ cần bòn cho tham dự án, khúc trong suốt ngày 22/12.
Trước đó, theo báo đại cáo của Sở Xây tham dựng, Cơ quan liêu Thường thường trực Hội đồng thẩm định, tâm tính tới ngày 21/12, bay cơ bản, cạc Sở, ngành thoả hoàn trả ắt việc thẩm định cạc tham dự án chọc Đề án đầu tư xây tham dựng gấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu chướct hiệp hoàn trả tbây giờ thềm chừng đô thị hai phía bờ sông Cầu do nhà đầu tư đề pa xuất. Theo tham dự kiến, vào ngày 24/12, Hội đồng sẽ đệ trình UBND thẩm định dò cuối trước khi gấp giấy làm chứng dấn đầu tư cho cạc tham dự án.
Các tham dự án chọc Đề án đầu tư xây tham dựng gấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu chướct hiệp hoàn trả tbây giờ thềm chừng đô thị hai phía bờ sông Cầu gồm: Dự án xây tham dựng hoàn trả tbây giờ hệ thống đê bờ Tả sông Cầu khúc qua TP. Thái Nguyên; Dự án xây tham dựng hoàn trả tbây giờ hệ thống đê bờ Hữu; Dự án xây tham dựng hệ thống kè chống trượt lở đê hai phía sông và xây tham dựng 3 bến thuyền tại thượng lưu cầu Gia Bẩy, cầu Quang Vinh và thượng lưu đập Thác Huống; Dự án xây tham dựng hoàn trả tbây giờ hệ thống đê hai phía bờ suối Mo Linh khúc qua TP. Thái Nguyên; Dự án xây tham dựng mở rộng đập Thác Huống, nâng cao của nác đập Thác Huống bay vụ cạn kiệt lên 2m và xây tham dựng đập dưng Quang Vinh; Dự án xây tham dựng hoàn trả tbây giờ hệ thống lối trao am hiểu hai phía bờ sông Cầu; Dự án nạo vét mở rộng bụng sông khúc tự cầu Cao Ngạn tới đập Thác Huống; Dự án xây tham dựng mới cầu Bến Oánh qua sông Cầu và cầu Mo Linh qua suối Mo Linh; Dự án xây mới 4 cầu (cầu Quang Vinh, cầu Quang Vinh 2, cầu Xuân Hòa và cầu Huống Thượng) và sửa sửa , nâng gấp cầu Gia Bảy.
Trước đó, ngày 20/12, UBND tỉnh Thái Nguyên thoả tổ chức hội nghị đặt lấy ý kiến vào nội dung lập quy hoạch tham dự án điều chỉnh, ngã sung quy hoạch hệ thống đê điều chống lũ tỉnh Thái Nguyên tới năm 2020, định hướng tới năm 2030 với tổng mạng nguyên xây tham dựng là 3.460 tỷ đồng. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư, thực bây giờ trong suốt giai khúc 2017-2021.
Theo chước hoạch, ngày 25/12 tới, tại tổ 2, bầy Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức Lễ khởi làm cạc tham dự án nằm trong suốt Đề án xây tham dựng gấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu chướct hiệp hoàn trả tbây giờ thềm chừng đô thị hai phía bờ sông.