Sôi nổi lễ ký kết triển khai hoạt động đào tạo nghề Môi giới bất động sản

3

Ngay trong suốt ngày khai mạc hội chợ Viethome expo 2016, Hội hãy tiến hành ta ký kết triển khai hoạt cồn đào tạo nghề nghiệp Môi giới bất cồn sản (MGBĐS) cho hội viên hạng hội, với dài Cao đẳng Xây dựng mạng 2 – Bộ Xây dựng.

Ngày 8/7, tại Tp.HCM, Hội Môi giới bất cồn sản Việt Nam phối phù hợp với Công ty CP Dịch vụ và Xúc tiến Thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM tổ chức khai mạc Hội chợ Bất cồn sản và Vật liệu cái thần hồn xây dựng Việt Nam 2016 (VietHome Expo 2016). Ngay trong suốt ngày khai mạc hội chợ, Hội hãy tiến hành ta ký kết triển khai hoạt cồn đào tạo nghề nghiệp Môi giới bất cồn sản (MGBĐS) cho hội viên hạng hội với dài Cao đẳng Xây dựng mạng 2 – Bộ Xây dựng.

môi giới bất cồn sản
Lễ ký kết triển khai hoạt cồn đào tạo nghề nghiệp Môi giới bất cồn sản hãy diễn ra tại Tp.HCM

Dự lỡi ký kết có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy, Chủ ngoẻo Hội Môi giới Bất cồn sản Việt Nam Nguyễn Mạnh Hà đồng danh thiếp lãnh đạo Hiệp hội Bất cồn sản Việt Nam.
Tại hồi lỡi , Thứ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết ông hoan nghênh và ủng hộ Hội Môi giới bất cồn sản Việt Nam hãy triển khai tiến đánh tác hỗ trợ giúp danh thiếp nhà Môi giới bất cồn sản hoàn trả thiện chồng cây , hành ta nghề nghiệp chăm nghiệp, đúng luật. Thứ trưởng ủng hộ việc Hội đồng danh thiếp địa phương trên hết nác tổ chức áp bắt bẻ, gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp MGBDS đúng với danh thiếp quy định hạng nhà nác .
Ngay sau lỡi ký kết, sáng ngày 9/7, đặt sự ủy quyền hạng Sở Xây dựng Bình Dương, Hội Môi giới bất cồn sản Việt Nam phối phù hợp đồng dài Cao đẳng Xây dựng mạng 2 tổ chức kỳ thi áp bắt bẻ gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp MGBDS cho cận 100 hội viên hạng hội. Những hội viên nào trước đó hãy đặt Hội trao cho dài Cao đẳng xây dựng mạng 2 giảng dạy và ôn luyện kỹ hay nghề nghiệp .
Trước sự làm chứng kiến, giám áp chặt đẹp chẽ hạng lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Dương, lãnh đạo Hội Môi giới bất cồn sản Việt Nam, hồi áp hạch gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp MGBDS dò đầu tiên trên hết nác hãy diễn ra nghiêm túc đúng luật. Kết trái sát bắt bẻ sẽ là cơ sở đặt Sở Xây dựng Bình Dương gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp cho danh thiếp bố thí đâm.