Số lượng nhà bán ra tại Vancouver sụt giảm mạnh

3

Cơ quan tiền Bất cồn sản miền Đại Vancouver cho biết, trần thuật tự khi chính quyền tỉnh British Columbia áp quy định công thuế má 15% đối xử với trao nhếch với người nác ngoài, mạng cây nhà bán ra ở khu vực nè trong suốt tháng 10/2016 đấu thô lỗ giảm khoẻ do người mua đấu thô lỗ giữ xắt chừng “nghe ngóng”.

Thị dài nhà đất Vancouver
Thị dài nhà đất Vancouver vỉa hè nhiệt. Ảnh: reuters

Theo mạng liệu hồn của cơ quan tiền trên, tổng mạng nhà bán ra trong suốt tháng 10/2016 chỉ đạt 2.233 căn, tức giảm 38,8% so với con mạng kỷ lục bán ra 3.646 căn trong suốt đồng kỳ năm 2015.
Được biết, đây là tháng sút giảm khoẻ của 2 liên đấu ở miền Đại Vancouver sau khi nhỉ giảm tới 32,6% trong suốt tháng trước đó.
Ông Dan Morrison, Chủ ngoẻo Cơ quan tiền Bất cồn sản miền Đại Vancouver công ví , những cầm tráo bay điều kiện thị dài và dãy xê ri cáo pháp can cầmp của chính che là vốn liếng nhân dịp hoi ra biến cồn trên thị dài địa ốc.
Ông cho rằng, những khách khứa dãy mua nhà tiềm hay còn “nghe ngóng” đặt có trạng thái hiểu rõ hơn những cầm tráo bây giờ nay có ý nghĩa như cầm nè .
Theo ông Morrison, đây là đợt sút giảm mạng cây nhà bán ra sâu nhất trong suốt giàu tháng trở lại đây.
Gần đây, trưởng chính che liên bang và chính quyền tỉnh British Columbia đều nhỉ đem ra danh thiếp cáo pháp đặt vỉa hè nhiệt thị dài bất cồn sản. Tại British Columbia, ắt trưởng danh thiếp khách khứa dãy người nác ngoài đều phải chịu của thuế má 15% khi tiến hành ta danh thiếp trao nhếch nhà đất.
Ở gấp liên bang, Chính che cũng đem ra 5 cáo pháp quan tiền tôn trọng đặt siết chém hoạt cồn cho vay cầm chấp mua nhà trong suốt bối trưởng nh thị dài bất cồn sản Canada còn bị rung báo cồn hồng.
Cơ quan tiền Bất cồn sản miền Đại Vancouver cho biết, chỉ mạng nhà tổng thích hợp trên rành miền trong suốt tháng 10/2016 là 919.300 CAD/căn, so với đồng kỳ năm trước tăng 24,8% mà so với tháng trước đó lại giảm 0,8%.
Hiện nay, Vancouver là thị dài nhà đất rét nhất tại Canada, vốn liếng nhân dịp chủ yếu tới tự danh thiếp khách khứa dãy nác ngoài.