Savills: Văn phòng cho thuê Tp.HCM tăng giá 5%

1

Theo Savills Việt Nam, do nguồn cung vận hạn chế, trung bình phẩm giá như thuê văn buồng vận hạn g A tại Tp.HCM bây giờ đạt 1,07 triệu/m2 mỗi đơn tháng (tương đương 48USD/tháng), tăng 4% so với quý báu trước, trong suốt khi giá như thuê rành thị dài nào hả tăng 5% theo năm.

Savills Việt Nam vừa đánh ba báo viện thị dài BĐS Tp.HCM quý báu III/2016, trong suốt đó văn buồng cho thuê đấu thô lỗ là điểm sáng với đánh suất cho thuê cao và giá như thuê đấu thô lỗ tăng.
Trong 3 tháng qua, đơn tòa tháp văn buồng vận hạn g C hả gia gia nhập thị dài và đơn tòa văn buồng vận hạn g B hả lâm thời ngừng hoạt cồn đặt nâng gấp sửa sửa . Tổng nguồn cung văn buồng hạng rành thị dài đạt 1,58 triệu m2, giữ của ổn định theo quý báu và ngày càng khan hiếm.

Giá văn buồng cho thuê
Giá văn buồng cho thuê tại Tp.HCM còn liên thô lỗ tăng do nguồn cung vận hạn chế trong suốt khi nhu cầu rất cao.
Ảnh: Vũ Lê

Hoạt cồn cho thuê văn buồng trên rành thị dài đấu thô lỗ tiến triển tốt do chẳng có nguồn cung mới gia gia nhập thị dài. Công suất thuê trung bình phẩm tăng đơn điểm phần trăm theo quý báu và tăng 5 điểm phần trăm theo năm, đạt 98%. Giá thuê trung bình phẩm hả tăng 5% so với 12 tháng qua.
Lượng ăn tiêu thụ chủ yếu chọc cạc tham gia án vận hạn g B và C, xâm chiếm 97% trong suốt tổng cây ăn tiêu thụ mới trong suốt quý báu vì vận hạn g B và C nào có nguồn cung mới. Trong khi đó, văn buồng cho thuê vận hạn g A đấu thô lỗ trở vách bụng điểm hạng thị dài và đặt săn chừng giàu do nguồn cung mới bị vận hạn chế.
Tại thị dài bình diện phẳng bán linh nghiệm cho thuê, rành Tp.HCM cũng ghi dấn có sự khởi dung nhan. Giá thuê trung bình phẩm hả tăng 4% theo quý báu, chủ yếu là cậy vào cây khách khứa thuê hạng Saigon Centre và tham gia án mới Aeon Mall Bình Tân. Công suất thuê trung bình phẩm đạt chừng 93%, giữ của ổn định theo quý báu và năm, trong suốt đó trung bụng thương xót mại đánh suất tăng 1 điểm phần trăm theo quý báu.
Nguồn cung bình diện phẳng bán linh nghiệm cho thuê hạng rành thị dài Tp.HCM đạt chừng 1,16 triệu m2 sàn, tăng 10% theo quý báu và tăng 22% theo năm. Nguồn cung mới tại cạc trung bụng đặt hấp thụ tốt kệ dù giá như đã cao, làm phản ánh nhu cầu thực thuê trong suốt những tham gia án vận hạn g qua mới. Việc Union Square, đơn tham gia án văn buồng cao gấp lâm thời ngừng hoạt cồn lại làm phản ánh ái tình hình lề chiếm khốc bại tại khu vực trung bụng TP.