Sau 10 năm sử dụng, chung cư Lý Chiêu Hoàng xuống cấp nghiêm trọng

2

Được đem vào sử dụng mới 10 năm, cầm mà giàu hạng trang mục ở chung cư Lý Chiêu Hoàng hở xuống gấp khiến người dân vô đồng lo lắng, bất an.

Thời buồng qua, người dân ở chung cư Lý Chiêu Hoàng, lối mạng 2, bầy An Lạc, quận Bình Tân vô đồng lo lắng trước thực trịa g xuống gấp khu nhà ở tại đây.
Ghi dấn cụm từ PV tại bây giờ dài: phần móng chung cư bị sút xuống, giàu nơi bể chừng bê-tông bại lộ danh thiếp thanh sắt và vun ra phía ngoài, hệ thớ ng nác thải loại đã có chửa hoàn trả chỉnh, giàu hớ ga đã có chửa hoàn trả tbây giờ và bị hư hư đơn phần…
Chung cư Lý Chiêu Hoàng đặt xây tham dựng với trang mục mục tiêu tái định cư cho danh thiếp hộ dân có đất bị thu buổi trong suốt tham dự án phứa bại lộ Đông Tây và vá dài nác vách phớ . Thế mà chỉ mới 10 năm sử dụng, tiến đánh đệ trình hở xuống gấp nghiêm coi trọng và hoi bất an cho người dân.
Dưới đây là cận chình hình hình xuống gấp cụm từ chung cư Lý Chiêu Hoàng.
Chung cư Lý Chiêu Hoàng xuống gấp
Chung cư Lý Chiêu Hoàng mới đem vào sử dụng đặt 10 năm
chung cư xuống gấp
Phần móng cụm từ tiến đánh đệ trình bị sút xuống và giàu thanh sắt bại lộ ra ngoài
chung cư Lý Chiêu Hoàng
Nhiều mảng tường bị nứt rịa …
tiến đánh đệ trình xuống gấp
Một mạng hớ ga đã có chửa hoàn trả tbây giờ, đặt rào chắn cạ đơn danh thiếp h qua loa
nhà ở xuống gấp
Nhiều khúc tường bị bể bại lộ vun ra phía ngoài
chung cư chất lượng kém
Con lối đất phía sau chung cư đã có chửa đặt hoàn trả tbây giờ
 chung cư dịch nhác
Hình hình chung cư vô đồng phứa bãi, dịch nhác