Rà soát quy hoạch lộ giới các tuyến đường tại Tp.HCM

2

UBND Tp.HCM trao Sở Quy hoạch Kiến trúc rà rà quy hoạch bại lộ giới cạc tuyến đàng trên địa bàn rành vách phố phường.


Chậm nhất cuối tháng 11/2016, Sở Quy hoạch Kiến trúc phải báo đại cáo
kết trái rà rà cho HĐND Tp.HCM. Ảnh: Mạnh Cường

Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp.HCM vừa đặt UBND TP trao phố phườngi hạp với cạc sở, ngành liên quan lại cũng như cạc quận, huyện thực bây giờ rà rà quy hoạch bại lộ giới đàng trên địa bàn, bầyng với việc công ví ái tình hình thực bây giờ quy hoạch cạc bầy án quy hoạch chia khu tỷ ngọc trai 1/2000; bầyng thời, đề pa xuất danh trang mục cạc tuyến đàng chẳng thực bây giờ theo bại lộ giới quy hoạch, giữ vốn dĩ theo đàng bây giờ trạng bây giờ hữu và điều chỉnh bại lộ giới hoặc hủy quăng quật chẳng thực bây giờ cạc đàng tham gia phóng.
Bên rìa đó, cơ quan lại nào cần lập danh trang mục cạc khu vực cần điều chỉnh quy hoạch do thiếu tâm tính khả thi, kéo trường học thời buồng thực bây giờ, hoi hình hưởng tới quyền và nướu lợi. chính đáng và hạp pháp mực người dân trong suốt khu vực.