Quý II/2016: Đầu tư bất động sản thương mại châu Âu tăng 2,5%

3

Đầu tư bất cồn sản xót thương mại tăng trưởng khoẻ trên khắp lệ Âu trong suốt quý giá như II/2016 với tổng giá như trừng trị 54 tỷ euro, tức tăng 2,5% so với quý giá như trước và 30,4% so với trung bình phẩm 10 năm qua.

Đầu tư BĐS xót thương mại
Hoạt cồn đầu tư bất cồn sản xót thương mại tăng trưởng khoẻ trên khắp lệ Âu
Tuy nhiên, hoạt cồn đầu tư trên tổng trạng thái lại giảm so với quý giá như II/2015, trong suốt đó lĩnh vực văn buồng tăng khoẻ, cầm trạng thái tăng 8,3% trong suốt 3 tháng đầu năm 2016.
Theo cạc nghiên cứu tự CBRE, kệ dù hình hưởng tự cược bày cầu dân ý của Anh, mà của chừng đầu tư trên cạc thị dài khác ở lệ Âu thoả ổn định. Khối cây đầu tư ở Pháp và Thụy Điển đứng của 3 và 4 trong suốt khu vực nào. Những ác giờ hồn cho chộ đầu tư ở thị dài nào thoả tăng 32% và 20% tương ứng.
Trong khi đó, hoạt cồn đầu tư ở Ireland cũng tăng khoẻ, trao nhếch kỷ lục đạt 2,3 tỷ euro trong suốt quý giá như II/2016, tức tăng vội cặp so với cùng kỳ năm 2015.
Số cây trao nhếch ở Ba Lan đạt 1,5 tỷ euro trong suốt quý giá như II/2016, tăng hơn 3 dò so với cùng kỳ năm trước.
Nhưng tại Đức, hoạt cồn đầu tư bất cồn sản xót thương mại trong suốt quý giá như II lại giảm. Giá trừng trị chủ yếu lõi trong suốt đầu tư bất cồn sản thoả đặt công giá như cao.
Sự giảm giá như cận đây của cùng bảng Anh cùng với nhời suất thấp thoả thu suýt sự chua ý của cạc nhà đầu tư nác ngoài tới với bất cồn sản của quốc gia nào.