Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP. Thái Nguyên

2

Thủ tướng tá Chính che vừa phê chuẩn y Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tới năm 2035 với tổng diện tàng trữ là 22.313,6 ha.

Theo đó, phèm vi lập quy hoạch bao gồm rành cỗ diện tàng trữ tự nhiên TP. Thái Nguyên bây giờ có 17.069,8 ha và mở rộng 5.243,8 ha bay cạc phía: phía Đông là thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Huống Thượng (huyện Đồng Hỷ) và xã Đồng Liên (huyện Phú Bình); Phía Bắc là xã Sơn Cẩm (huyện Phú Lương).
Về định hướng phèt triển chẳng buồng, TP. Thái Nguyên phèt triển hai phía bờ sông Cầu, theo mô hình đô thị đâm xắt , đa trung bụng lắp với việc hình vách cạc khu chức hay như: trung bụng giáo dục – đào tạo, trung bụng lịch sử bây giờ hữu; y tế chồng cây cao, giỏi chính – ngân hàng; yêu mại – xích vụ; cạc khu cải tạo nâng gấp; khu vực phèt triển đả nghiệp, logistic phía Bắc; khu phèt triển mới; khu vực du lịch đâm xắt lắp với cạn nghiệp chồng cây cao; khu tham dự trữ phèt triển và cạn nghiệp đô thị.
Trong đó, với trung bụng lịch sử bây giờ hữu (thuộc phèm vi cạc bầy trung bụng), có diện tàng trữ chừng 2.000 ha giữ vốn dĩ bây giờ trạng sử dụng đất đối xử với cạc khu dân cư bây giờ có, hở hình vách ổn định theo quy hoạch chi máu phê chuẩn y trước năm 2005, tiến hành ta chỉnh trang, nâng gấp hệ thống hè chừng kỹ kể và hè chừng xã hội; cùng thời, hình vách và phèt triển cạc trung bụng yêu mại, trung bụng xích vụ tổng hạp cao chừng, khách khứa sạn cao gấp và cạc khu phố phường mua sắm.
quy hoạch chung TP. Thái Nguyên
Thủ tướng tá Chính che vừa phê chuẩn y Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Thái Nguyên
Trước mắt, giữ vốn dĩ vị trí Trung bụng hành ta chính – chính trừng phạt hạng tỉnh như bây giờ nay. Trong tương lai, nghiên cứu chuyển tới vị trí hích hạp trong suốt vách phố phường đặt tạo lập hình hình trung bụng bây giờ bừa; quỹ đất bây giờ có sẽ đặt ưu tiên phèt triển yêu mại, xích vụ và du lịch. Xây tham dựng TP. Thái Nguyên vách trung bụng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực hạng Quốc gia. Quy hoạch số lưới cạc dài cao đẳng, bừa học và cơ sở dạy nghề nghiệp có quy mô đào tạo chừng 200.000 – 220.000 đâm viên trên cơ sở quỹ đất chừng 670 ha.
Về phèt triển du lịch, sẽ hình vách cạc khu, tuyến, điểm du lịch trong suốt vách phố phường như: Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, cạc điểm du lịch văn hóa, lịch sử, bụng lẻ tại khu vực trung bụng vách phố phường, thị trấn Chùa Hang và xã Linh Sơn, du lịch đâm xắt , du lịch trên sông Cầu, du lịch áp giải nghiệm tại miền chè Tân Cương…, lắp với cạc tuyến du lịch tới cạc địa điểm thăm quan tiền đặt tiếng trong suốt khu vực như: khu biểu tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, Khu di tàng trữ lịch sử cạch số ATK Định Hóa, Vườn quốc gia Tam Đảo,… Quỹ đất dành cho xích vụ du lịch chừng 242 ha.
Đối với Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, sẽ xây tham dựng và phèt triển đặt trở vách trung bụng du lịch đâm xắt , hắn dưỡng to hạng quốc gia với hệ thống cơ sở vật chồng bây giờ bừa, cùng cỗ ; sản phẩm du lịch đa thể, chồng cây cao lắp bộc trực với yêu tiệm văn hóa Trà Thái Nguyên và có khả hay mé chiếm với cạc nác trong suốt khu vực.
Về định hướng phèt triển hệ thống cơ sở y tế, chuyên sóc lực khỏe, TP. Thái Nguyên sẽ xây tham dựng và phèt triển hệ thống y tế chuyên sóc lực khỏe chồng cây cao lắp với nghiên cứu hoa học. Nâng gấp, mở rộng, bây giờ bừa hóa Bệnh cáo đa hoa Trung ương Thái Nguyên trở vách bệnh cáo trung bụng hạng miền. Bên mé đó, đầu tư hoàn trả tbây giờ cạc bệnh cáo tuyến tỉnh theo hướng tăng cường phố phườngi hạp với cạc bệnh cáo to hạng trung ương đặt hình vách cạc bệnh cáo rệ rành. Đồng thời, tăng cường y tế cơ sở cho chuyên sóc lực khỏe ban đầu; tạo điều kiện cho cạc vách phần ghê tế phèt triển hệ thống y tế tư nhân dịp . Được biết, quỹ đất dành cho cạc bệnh cáo tuyến trung ương, tỉnh, co cụm y tế chồng cây cao có quy mô chừng 74 ha.