Phải nêu rõ tình trạng thế chấp khi bán nhà trong dự án

3

Khi đem tham gia án vào ghê doanh, danh thiếp chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây tham gia ng chỗ có nhà ở kèm cặp theo giấy tờ làm chứng minh nhà ở có đủ điều kiện đặt bán hoặc cho thuê mua theo quy định.

Tại Hội nghị phổ biến danh thiếp am hiểu tư cầmm từ Bộ Xây tham gia ng hướng dẫn thi hành ta danh thiếp nghị định cầmm từ Chính che bay đầu tư xây tham gia ng đánh đệ trình, hoạt cồn và quản lí lý nhà ở ngày 18/8 vừa qua, lãnh đạo Sở Xây tham gia ng Tp.HCM cho hay, theo am hiểu tư mới, bay móng cầmm từ tham gia án nhà ở hình vách ta trong suốt tương lai đặt bán hoặc cho thuê mua quy định cầm thể: Việc xây tham gia ng khúc phần móng cầmm từ đánh đệ trình nhà ở đặt xác định là giai khúc vẫn thi đánh khúc phần đài hoa và giằng móng hoặc tới chừng cao phương diện cạ sàn cầmm từ chừng thấp nhất cầmm từ đánh đệ trình nhà ở đó; nếu như chủ đầu tư áp dụng cáo pháp thi đánh sàn danh thiếp chừng trên cầmm từ đánh đệ trình trước khi thi đánh phần đài hoa và móng theo bản tai thi đánh vẫn đặt phê chuẩn y thời việc thi đánh khúc phương diện cạ sàn đầu tiên cầmm từ đánh đệ trình đặt xác định là tương đương với việc vẫn xây tham gia ng khúc phần móng…
Bán nhà tham gia án
Chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây tham gia ng chỗ có nhà ở kèm cặp theo giấy tờ làm chứng minh
nhà ở có đủ điều kiện đặt bán hoặc cho thuê mua theo quy định

Khi đem tham gia án vào ghê doanh, phía mép việc trả lời ứng danh thiếp quy định cầmm từ pháp luật bay ghê doanh bất cồn sản, danh thiếp chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây tham gia ng chỗ có nhà ở kèm cặp theo giấy tờ làm chứng minh nhà ở có đủ điều kiện đặt bán hoặc cho thuê mua theo quy định.
Nếu có cầm chấp tham gia án đầu tư xây tham gia ng hoặc cầm chấp nhà ở sẽ bán hoặc cho thuê mua thời chủ đầu tư phải gửi kèm cặp theo giấy tờ làm chứng minh vẫn áp giải chấp hoặc biên bản thống nhất cầmm từ phía mua, phía thuê mua nhà ở và phía dấn cầm chấp bay việc chẳng phải áp giải chấp và đặt mua bán hoặc thuê mua nhà ở đó.
Trường phù hợp chẳng có cầm chấp tham gia án hoặc cầm chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thời chủ đầu tư phải ghi rõ cam kết chịu trách nhiệm trong suốt văn bản gửi Sở Xây tham gia ng.