Paris: Nghịch lý trong đô thị lớn

1

Theo kết trái thăm dò dư luận cận đây nhất, 80% người dân ở thủ đô Paris hạng nác Pháp nếu như đặt lựa lựa và có khả hay bay giỏi chính, lại muốn rời vứt đô thị nào là đi mạngng ở nơi khác.

Chỉ đơn phần năm dân ở Pháp mạngng ở vách phố phường Paris và miền của yếu cận. Nhưng nơi nào là tạo vì cầm đơn phần ba tổng thu gia nhập quốc dân hạng nác Pháp. Hơn 40% mạng xấp đoàn ghê tế và doanh nghiệp to nhất, khoẻ nhất và gã tuổi nhất đóng trụ sở ở Paris. Có dạng nói nhịp mạngng bay chính trừng phạt , ghê tế cũng như văn hóa hạng đất nác nào là của yếu cgia tộcc vào thủ đô Paris. Vậy mà có khá đông người dân ở Paris chẳng hài bụng với chính vách phố phường. Tình trạng nào là bây giờ đang là nghịch lý to hạng đô thị to Paris.
thủ đô pháp
Thủ đô Paris Hoa Lệ

Đa mạng trong suốt 80% người dân Paris trần thuật trên cho rằng sự đơn áp áp giải hạng cược mạngng ở Paris là vốn nhân dịp chính. Nếu như ngày nào là cũng đề pa u chỉ bao gồm có đi lối , làm việc và đi ngủ như gia tộc trưởng m dấn bay cược mạngng hạng gia tộc bây giờ tại ở Paris thời cược mạngng ấy đúng là đơn áp áp giải.
Vấn đề pa của hai là cuốn đề pa nhà ở. Paris đặt tiếng ở nác Pháp bay ái tình trạng nhà ở khan hãn hữu và mắc hồng. Không những cầm, nơi ở lại đang bé và điều kiện bạc lụi.
Tình trạng nghẽn lối nghiêm tôn trọng mà chính quyền vách phố phường nào là tới nay đã chửa xung khắc của yếu c đặt là vốn nhân dịp của ba. Người dân ở đây phải chết giàu thời buồng đặt di chuyển trên lối và bụng lý e đi ra khỏi nhà vì nghẽn lối làm cho trưởng m giác cược mạngng đơn áp áp giải thêm chìm tôn trọng .
Nguyên nhân dịp nữa là ô nhiễm vá víu dài đô thị, chi chi phí đâm hoạt dãy ngày mắc hồng và quá ít thiên nhiên trong suốt đô thị. Ai cũng dấn chộ nghịch lý nào là ở Paris mà xung khắc của yếu c cầm nào là đã là bài bác nhóm chửa có đặt lãi áp giải đối xử với trưởng chính quyền lầm người dân.