Ninh Thuận: Đề xuất thu hồi đất của 215 dự án

3

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa đệ trình xin ý kiến danh trang mục cạc tham dự án, đánh đệ trình phải thu buổi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

thu buổi tham dự án
215 tham dự án, đánh đệ trình tại Ninh xuôi bị đề pa xuất thu buổi

Theo danh trang mục , tổng mạng tham dự án, đánh đệ trình phải thu buổi đất năm 2017 trên địa bàn là 215 tham dự án với tổng diện tàng trữ 5.795,19 ha, trong suốt đó, TP. Phan Rang – Tháp Chàm có 40 tham dự án, đánh đệ trình với tổng diện tàng trữ 1.468,43 ha; huyện Thuận Bắc có 23 tham dự án, đánh đệ trình với tổng diện tàng trữ 1.096,84 ha; huyện Ninh Hải có 32 tham dự án, đánh đệ trình với tổng diện tàng trữ 180,14 ha; huyện Ninh Phước có 37 tham dự án, đánh đệ trình với tổng diện tàng trữ 942,2 ha…