Những ngôi nhà phá hỏng cả con đường tại Trung Quốc

4

Nhiều chủ nhà ở Trung Quốc hỉ chẳng chịu di chuyển đi chốn khác khi Chính che có chước hoạch làm lối vì gia tộc cho rằng của thường bù chẳng phù hợp lý. Chính điều nào hỉ khiến giàu con lối trở thành ra méo mó kỳ bằng và xe cộ phải đi vòng.


Một kép vợ chồng ở tỉnh Chiết Giang chẳng chịu chuyển đi vì cho rằng của thường bù chẳng phù hợp lý. Sau đó,
gia tộc hỉ cùng ý rời quăng quật ngôi nhà bơ vơ trọi chắn cạ can lối cao lao rộng thênh thang.


Giữa con lối bốn làn liền tắp ở tỉnh Hà Nam là ngôi nhà 3 chừng nằm chính giữa, khi gia chủ và chính quyền
chẳng trạng thái thỏa xuôi của thường bù.


Ngôi nhà gấp bốn bạc lụi nằm giữa lối trong suốt khu đô thị khang trang ở Nam Ninh.


Tòa chung cư to ở Hồ Nam chẳng trạng thái toá tháo khiến con lối rộng thênh thang bỗng ngột chật bằngi.


Gia chủ ở Tây An quyết chẳng chuyển đi khiến ngôi nhà cũ nằm chắn cạ giữa lối vào cạc tòa cao ốc.


Cửa dãy xập xệ đã tồn tại liền trước trung bụng yêu thương mại ở Hồ Nam.


Trên đơn khúc lối ngắn ở Chiết Giang có tới 2 ngôi nhà sừng chững chắn cạ lối.


Theo chước hoạch, khu xấp trạng thái cũ nào sẽ bị phá quăng quật đặt làm vườn hoa, cây hếtnh giữa tuyến lối trên cao ở Quảng Châu.
Tuy nhiên, đơn vài ba người dân chẳng chịu chuyển đi khiến hết tòa nhà nằm kẹt giữa vòng quay trao am hiểu to .