Nhật Bản đầu tư 500 tỷ USD vào BĐS toàn cầu trong thập kỷ tới

2

JLL vừa vạc hành ta báo vin bay chỉ mạng minh bạch ngữ thị dài bất cồn sản (BĐS) trên rành cầu, nghiên cứu trên 109 thị dài. Được biết, đây là năm của 17 chỉ mạng này đặt vạc hành ta .

Ông LeeFong, Giám đốc cỗ phận nghiên cứu thị dài ngữ JLL Hồng Kông làm giá như, kệ dù cạc mạng liệu chừng ngữ báo vin dò này có thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mà mạng cây thị dài đặt nghiên cứu cũng như ý nghĩa ngữ cạc chỉ mạng minh bạch hỉ rất quan liêu tôn trọng đối xử với cạc nhà đầu tư. Số cây cạc quốc gia đặt nghiên cứu tại lệ Mỹ Latin và lệ Phi ngày càng giàu hơn và năm nay có thêm Iran, do nhu cầu ngữ cạc nhà đầu tư và doanh nghiệp muốn chừng chừng những cơ hội mới tại thị dài này.
Khi cây nguyên đầu tư đâm vào thị dài BĐS càng giàu thời việc am hiểu cạc thị dài khác rau trở thành ra bừa kỳ quan liêu tôn trọng . Điều này chẳng chỉ đúng đối xử với cạc khu vực ghê tế mới đặt mà đương tại cạc thị dài minh bạch và rất minh bạch. Vốn dĩ nhu cầu ngữ thị dài nguyên rất đa thể, mà cần bòn hơn hết hỉ là chừng chính xác và kịp thời ngữ am hiểu tin, đó là lý do tại sao chỉ mạng tâm tính minh bạch rất quan liêu tôn trọng đối xử với ắt hết cạc nhà đầu tư BĐS.

Nhà đầu tư Nhật Bản
Các nhà đầu tư tổ chức to nhất tại Nhật Bản có thể đầu tư thường trực đấu
hơn 500 tỷ USD vào BĐS trong suốt thập kỷ tới

Mức chừng minh bạch trong suốt thị dài BĐS sẽ giúp thu suýt cạc nguồn nguyên hết mới lầm cũ, JLL cũng hỉ dấn khoẻ điều này trong suốt giàu báo vin bay thị dài nguyên Nhật Bản trchiêm bao đây.
Tuy những nhà đầu tư Nhật Bản hỉ chừng là những “tay chơi” quốc tế to vào những năm 1980, mà gia tộc lại còn thất cầm trong suốt chu kỳ ghê tế bây giờ tại do sự tham lam gia ngữ cạc nhà đầu tư lệ Á khác như cạc làm ty biểu hiểm nguy Trung Quốc, cạc quỹ hưu trí Hàn Quốc và cạc quỹ đầu tư mạo hiểm nguy .
Những xếp đoàn và chủ đầu tư Nhật Bản hỉ đấu thô lỗ hoạt cồn tàng trữ bừa trên thị dài nguyên và BĐS rành cầu, tuy nhiên cạc nhà đầu tư tổ chức hỉ chỉ đứng đằng cạnh và cận đây gia tộc mới làm ba tham dự định đầu tư vào BĐS hết trong suốt nác và quốc tế.
JLL chiêm bao tâm tính rằng, với những phương pháp cật tôn trọng , cạc nhà đầu tư tổ chức to nhất tại Nhật Bản có thể đầu tư thường trực đấu hơn 500 tỷ USD vào BĐS trong suốt thập kỷ tới. Thực tế, cạc quỹ đầu tư Nhật Bản còn là những kẻ quản lí lý mạng cây nguyên giàu nhất cầm giới, tuy nhiên hỉ chủ yếu duy trì xu hướng đầu tư trong suốt nác đối xử với cổ phiếu và trái phiếu trong suốt giàu năm qua.
Theo JLL, tuy rằng chúng ta chẳng coi chờ đơn cây nguyên to sẽ ồ ạt đâm vào thị dài liền lập tức, mà rõ ràng hỉ có những tín tiệm tàng trữ bừa và gia tộc sẽ bốc nhắc nhỏm đầu tư vào thị dài này đặt cho là minh bạch nhất.